Se bildspelet om nya professorer 2011

Röster: Anette Olofsson och Jonas Ericson
Film och redigering: Mattias Pettersson