Förteckning över Umeå universitets hedersdoktorer, nya professorer och pristagare 2012

Hedersdoktorer

Medicinska fakulteten

Medicine hedersdoktorer
Professor Ellen Annandale, University of Leicester, Storbritannien
Professor Rodney Rothstein, Columbia University Medical Center, New York, USA
Dr. Stuart Spencer, Lancet, London, Storbritannien

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Filosofie hedersdoktorer
Professor Eva-Mari Aro, University of Turku, Finland
Professor Mogens Niss, Roskilde Universitet, Danmark

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Filosofie hedersdoktor
Fd. platschef Svenska Afghanistankommittén, journalist Anders Fänge, Viken
Professor Naomi Scheman, University of Minnesota, USA

Humanistiska fakulteten

Filosofie hedersdoktor
Professor David G. Anderson, University of Aberdeen, Storbritannien
Författare Elisabeth Rynell, Årsta och Delsbo

Professorer

Clas Ahlm - professor i infektionssjukdomar
Richard Bindler - professor i paleolimnologi
Gunnar Björnsson - professor i filosofi
Christina Stecksén Blicks - professor i pedodonti
Tomas Blomquist - professor i företagsekonomi
Dan Boström - professor i oorganisk kemi, särskilt teknisk oorganisk kemi
Thomas Brännström - professor i patologi
Maria Grazia Carelli - professor i psykologi med inriktning mot utvecklingspsykologi
Daniel Fällman - professor i informatik
Michael Haney - professor i anestesiologi och intensivvård
Christine Hudson - professor i statsvetenskap
Jonas Höög - professor i sociologi
Jörgen Johansson - professor i molekylär mikrobiologi
Solveig Wållberg Jonsson - professor i reumatologi
Jan Karlsson - professor i naturgeografi med inriktning mot akvatisk biogeokemi
Jonas Liliequist - professor i historia
Debra Milton - professor i molekylärbiologi
Erland Mårald - professor i idéhistoria
Bo Nilsson - professor i etnologi
Lillemor Lundin Olsson - professor i sjukgymnastik
Anu Pylkkänen - professor i rättsvetenskap
Johan Redström - professor i design
Oleg Seleznjev - professor i matematisk statistik
Lars Silver - professor i företagsekonomi med inriktning mot handeln och handelns efterfrågestyrda flöden
Göran Sjögren - professor i odontologisk materialvetenskap
Åsa Karlsson Sjögren - professor i historia
Pär Sundström - professor i filosofi
Tor Söderström - professor i pedagogik
Johan Trygg - professor i kemometri med inriktning mot metodutveckling för analys av komplexa data
Anna Valtonen - professor i industridesign
Mikael Wiberg - professor i informatik
Karin Viklund - professor i arkeologi med miljöarkeologisk inriktning
Jun Yu - professor i matematisk statistik
Ann Öhman - professor i sjukgymnastik

Pristagare

Sven och Maud Thuréus pris

Professor emeritus Per-Olof Eriksson, Umeå

Swedbanks vetenskapliga pris till Amanda och Per Algot Mångbergs minne

Professor Juha Hernesniemi, Helsinki University Hospital, Finland

Eric K. Fernströms pris

Medicine doktor Andrei Chabes, institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Stiftelsen Språk och kultur

Professor Bo Andersson, Uppsala universitet

Kungl. Skytteanska samfundets pris

Docent Erik Rosendahl, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Filosofie doktor Ellen Dorrepaal, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Docent Markus Hällgren, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Filosofie doktor Olle Sundström, institutionen för idé- och samhällsstudier

Margareta och Eric Modigs pris

Professor Lars Weinehall, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Uppsala universitets Umeåfond

Filosofie doktor Daniel Andersson, institutionen för språkstudier

Nordeas pris inom livsvetenskaplig forskning

Professor Elisabeth Sauer Eriksson, kemiska institutionen

Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning

Professor Johan Trygg, kemiska institutionen

Wajlit och Eric Forsgrens pris till framstående Alzheimerforskare

Professor Kaj Blennow, Göteborgs Universitet

Görel Bohlins pris för framstående genusforskning

Professor Ann Öhman, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin


Sidansvarig: Marika Wahlberg

Utskriftsversion