Förteckning över Umeå universitets hedersdoktorer, nya professorer, pristagare 2017

Hedersdoktorer

Medicinska fakulteten

Medicine hedersdoktorer
Emmanuelle Charpentier, professor, Max Planck Institute for Infection Biology, Tyskland
Paul Jenkins, Dr., Bassett Healthcare, USA

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Filosofie hedersdoktorer
Björn O. Nilsson, VD, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Gary Siuzdak, professor, The Scripps Research Institute, USA

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Filosofie hedersdoktorer
Carol Bacchi, professor emerita, University of Adelaide, Australien
Stewart Clegg, professor, University of Technology Sydney, Australien
Marco H.D. van Leeuwen, professor, Universiteit Utrecht, Nederländerna

Humanistiska fakulteten

Filosofie hedersdoktor
Bo Nilsson, utvecklingsledare, Bjurholm

Professorer

Mattias Alenius, professor i cell- och molekylärbiologi, Institutionen för molekylärbiologi

Jim Andersén, professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Patrik Andersson, professor i miljökemi, Kemiska institutionen

Mattias Derlén, professor i rättsvetenskap , Juridiska institutionen

Rikard Eriksson, professor i kulturgeografi med inriktning mot ekonomisk geografi, Institutionen för geografi och ekonomisk historia

Malcolm Fairbrother, professor i sociologi, Sociologiska institutionen

Giovanni Forchini, professor i ekonometri, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Matthew Francis, professor i bioteknik med inriktning mot molekylärgenetik, Institutionen för molekylärbiologi

Thomas Mooe, professor i medicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Christina Ottander, professor i naturvetenskapens didaktik, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Olov Rolandsson, professor i allmänmedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Eva Samuelsson, professor i allmänmedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Christina Segerholm, professor i pedagogik, Pedagogiska institutionen

Britt-Marie Stålnacke, professor i rehabiliteringsmedicin, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Stefan Söderberg, professor i internmedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Karin Wadell, professor i fysioterapi, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Thomas Wågberg, professor i fysik med inriktning mot nanofysik och material, Institutionen för fysik

Pristagare

Erik Kempes pris
Mads Greaker, Statistisk Sentralbyrå, Norge
Kristoffer Midttømme, Menon Economics, Norge

Margareta och Eric Modigs pris
Jan-Håkan Jansson, adjungerad professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Kungl. Skytteanska samfundets pris inom humaniora
Virginia Langum, docent, Institutionen för språkstudier

Sven och Maud Thuréus pris
Frank Lobbezoo, professor, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, Nederländerna

Nordeas vetenskapliga pris
Tommy Lundgren, docent, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Eric K. Fernströms pris
Nasim Sabouri, med. dr., Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Kungl. Skytteanska samfundets pris inom teknik/naturvetenskap
David Seekell, Dr., Institutionen för ekologi, miljö- och geovetenskap

Swedbanks vetenskapliga pris till Amanda och Per Algot Mångbergs minne
Torbjörn Tomson, professor, Karolinska institutet


Sidansvarig: Marika Wahlberg

Utskriftsversion