Till umu.se

Insignier för doktorer och hedersdoktorer

De föremål av symbolisk innebörd som utdelas vid promotionsakten är doktorshatten, lagerkransen, ringen och diplomet.

Doktorshatten

Doktorshattsymboliserar akademisk frihet men också makt. Den är svart och veckad och försedd med ett Umeå-emblem, olika för de skilda fakulteterna. Endast doktorer och hedersdoktorer vid medicinska fakulteten promoveras med hatt. Det finns en särskild doktorshatt som doktorer och hedersdoktorer vid övriga fakulteter kan beställa själv för senare festliga tillfällen.

Lagerkransen

Lagerkransär också en symbol för den akademiska friheten. Doktorer och hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna promoveras med lagerkrans, en mycket gammal tradition. Även jubeldoktorer vid ovanstående fakulteter får nya lagerkransar.

Diplomet

Diplom- det skrivna beviset på värdigheten - utdelas vid ceremonin till samtliga nya doktorer, hedersdoktorer och jubeldoktorer.

Ringen

symboliserar troheten mot vetenskapen. Den tillverkas i en speciell Umeå-modell i både vanligt guld (rött) och vitt guld. Vid promotionsceremonin har doktorerna och hedersdoktorerna redan satt på sig ringarna. Överlämnandet är alltså endast symboliskt.

Se bilder på doktorsringar

Beställning av doktorsinsignier

Information till doktorer som vill beställa doktorsinsignier


Sidansvarig: Marika Wahlberg

Utskriftsversion