Ordlista för akademiska högtider

Absens betyder frånvarande. Hedersdoktorer eller jubeldoktorer kan promoveras även om de inte deltar vid ceremonin.

Ceremonimästare är den som ansvarar för ceremonierna.

Disputation är den akademiska akt där en doktorand inför publik försvarar sin doktorsavhandling.

Doktor (doctor iuvenis) är en person som har avlagt doktorsexamen vid ett universitet.

Fakultet är en sammanhållen organisatorisk enhet för närbesläktade ämnen inom utbildning och forskning.

Insignier är de föremål av symbolisk innebörd som utdelas vid promotionsakten, doktorshatt, lagerkrans, doktorsring och doktorsdiplom. Läs mer om insignier.

Jubeldoktor (doctor jubilaris) blir den som promoverades för femtio år sedan.

Hedersdoktor (doctor honoris causa) är en hedersbetygelse till framstående forskare eller andra personer som en fakultet vill knyta till forskningsgemenskapen.

Marskalk är en medhjälpare vid ceremoniella sammanhang. Fakultetsmarskalkar är utsedda representanter för fakulteten och studentmarskalkar är studenter vid universitetet.

Parnass är en lövklädd liten bro som används vid vårpromotionen.

Procession är in- och uttåget vid ceremonin.

Promotion är den ceremoni där de yttre tecknen på doktorsvärdigheten överlämnas.

Promotor kallas den som promoverar de nya doktorerna och hedersdoktorerna. Promotorn utses av respektive fakultet.

Promovendi kallas dem som ska promoveras på latin.

Promovera betyder att föra fram eller befordra.


Sidansvarig: Marika Wahlberg

Utskriftsversion