Till umu.se

Vårpromotion

Vårpromotionen äger rum i slutet av maj med promotion av doktorer och utdelning av vetenskapliga priser.

På våren firas vid Umeå universitet de doktorer som har forskat, skrivit och publicerat en vetenskaplig avhandling i ett forskarämne. Avhandlingen har försvarats offentligt genom en s.k. disputation, en seminarieövning som är öppen för allmänheten. Det betyder att avhandlingen har granskats och utsätts under disputationen för kritik. I och med disputationen och doktorsexamen är man berättigad att få promoveras och därefter att bära de yttre tecknen på doktorsvärdigheten.

Den s.k. promotionen (av det latinska ordet promovere = föra fram, bära fram) symboliserar att den nya doktorn har rätt att bedriva akademisk undervisning. Akten sker i Umeå framför en parnass, en lövklädd liten bro, där den nyblivna doktorn hälsas med ett handslag av promotorn, själv en doktor och den som utdelar insignierna, de yttre tecknen, d.v.s. den veckade hatten/lagerkransen, ringen, diplomet. När doktorn har tagit emot insignierna går hon/han genom parnassen och bjuds farväl.

Vid vårens högtid delas även pedagogiska och vetenskapliga priser ut. Ett populärvetenskapligt program med korta föredrag av de vetenskapliga pristagarna och samtal med de pedagogiska pristagarna anordnas i anslutning till högtiden.

Läs mer om vårpromotionen 2017.

Källa: SUHF:s Akademiska högtider och traditioner


Sidansvarig: Marika Wahlberg
2017-01-27

Utskriftsversion

Vårpromotion 2017-2020

Lördag 20 maj 2017

Lördag 19 maj 2018

Lördag 18 maj 2019

Lördag 30 maj 2020

Relaterad information

Ordlista för akademiska högtider

Kontaktinformation

Ceremonimästare
Charlotte Wiberg,
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 3

Tel:  070-201 15 40

Kontaktformulär

Skrifter från vårpromotionen

Skrifter från 2001-2015