Vårpromotion

Vårpromotionen äger rum i slutet av maj med promotion av doktorer och utdelning av vetenskapliga priser.

På våren firas vid Umeå universitet de doktorer som har forskat, skrivit och publicerat en vetenskaplig avhandling i ett forskarämne. Avhandlingen har försvarats offentligt genom en s.k. disputation, en seminarieövning som är öppen för allmänheten. Det betyder att avhandlingen har granskats och utsätts under disputationen för kritik. I och med disputationen och doktorsexamen är man berättigad att få promoveras och därefter att bära de yttre tecknen på doktorsvärdigheten.

Läs om årets Vårpromotion

Doktorspromotionen

Den s.k. promotionen (av det latinska ordet promovere = föra fram, bära fram) symboliserar att den nya doktorn har rätt att bedriva akademisk undervisning. Akten sker i Umeå framför en parnass, en lövklädd liten bro, där den nyblivna doktorn hälsas med ett handslag av promotorn, själv en doktor och den som utdelar insignierna, de yttre tecknen, d.v.s. den veckade hatten/lagerkransen, ringen, diplomet. När doktorn har tagit emot insignierna går hon/han genom parnassen och bjuds farväl.

Jubeldoktorer

50 år efter promotionen kan en doktor promoveras till jubeldoktor. Akten påminner om doktorernas promotion, men jubeldoktorerna går inte över parnassen. Jubeldoktorer får nya diplom och i förekommande fall nya lagerkransar.

Pedagogiska och vetenskapliga priser

Vid vårens högtid delas även pedagogiska och vetenskapliga priser ut.

Föredrag och samtal

Ett populärvetenskapligt program med korta föredrag av de vetenskapliga pristagarna och samtal med de pedagogiska pristagarna anordnas i anslutning till högtiden.

Ceremonin

Ceremonin i Aula Nordica brukar pågå i ca två timmar och är öppen för allmänheten. Ceremonin börjar med att de medverkande kommer in i procession och doktorerna och pristagarna tar plats på scenen. Rektor inleder med ett anförande och sedan promoverar fakultetens promotor (vanligtvis prodekan eller vicedekan) varje doktor. Därefter får pristagarna sina diplom. Doktorer och pristagare håller inga tal på scenen utan tar bara emot publikens applåder. Ceremonin inramas av musik och körsång och avslutas med en uttågsprocession.

Placering för publik

Aula Nordica rymmer närmare tusen personer om man räknar med läktaren. Allmänheten är välkommen. Några bänkar är reserverade för särskilt inbjudna, för personer med funktionsnedsättning eller t.ex. för små barn/barnvagn. För övriga åhörare är det fri placering. Platserna ska vara intagna senast 10 minuter innan ceremonin börjar.

Bankett

Efter ceremonin hålls en bankett för inbjudna gäster.

Information om klädsel

Historik

Den första doktorspromotionen i Umeå ägde rum 1958, men de som promoverades tillhörde Tandläkarhögskolan i Stockholm. År 1961 promoverades fyra doktorer vid Medicinska högskolan i Umeå som senare blev en del av Umeå universitet. 1966 hölls den första doktorspromotionen sedan Umeå universitets grundande.

Källa: SUHF:s Akademiska högtider och traditioner


Sidansvarig: Marika Wahlberg

Utskriftsversion

Kommande Vårpromotioner

Lördag 18 maj 2019

Relaterad information

Ordlista för akademiska högtider

Kontaktinformation

Ceremonimästare
Charlotte Wiberg,
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 3

Tel:  070-201 15 40

Kontaktformulär

Skrifter från tidigare Vårpromotioner

Skrifter från 2001-2017