Till umu.se

Vårpromotion 2017

På våren firas vid Umeå universitet de doktorer som har forskat, skrivit och publicerat en vetenskaplig avhandling i ett forskarämne. Vid högtiden delas även pedagogiska och vetenskapliga priser ut.

Ceremoni

Vårpromotionens ceremoni ägde rum i Aula Nordica den 20 maj kl. 16.00 med promotion av 111 doktorer och utdelning av 11 priser.

Vårpromotionens skrift

Vårpromotionens ceremoni 2017

Föredrag och samtal

Vårpromotionen inleddes dagen innan med föredrag och pedagogiska samtal med årets pristagare. Moderator var P O Ågren, Institutionen för informatik och rektor Hans Adolfsson deltog.

09.00–09.45 Många språk, många röster - om flerspråkiga barns skrivande
Hanna Outakoski, Institutionen för språkstudier
Vaartoes vetenskapliga pris

Särkopplingar i företagens hållbarhetsarbete
Herman Stål, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Umeå kommuns vetenskapliga pris
09.45–10.00 Kaffe
10.00–12.00 Pedagogiska samtal med årets pedagogiska pristagare
Eva Levring Jäghagen, Institutionen för odontologi
Medicinska fakultetens pedagogiska pris

Konrad Abramowicz, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris

Åsa Berglund, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris

Maria Karlsson, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris

Peter Holmblad, Institutionen för idé och samhällsstudier
Humanistiska fakultetens pedagogiska pris

Karolina Broman, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Lärarhögskolans pedagogiska pris

Anita Petterson-Strömbäck, Institutionen för psykologi
Umeå studentkårs pedagogiska pris

Lisa Hed, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Umeå naturvetar- och teknologkårs pedagogiska pris

Ulrich von Pawel-Rammingen, Institutionen för molekylärbiologi
Umeå medicinska studentkårs pedagogiska pris för grundutbildning

Sidansvarig: Marika Wahlberg

Utskriftsversion

Mer om Vårpromotionen

Mer om doktorspromotion och ceremonin

Skrifter från tidigare Vårpromotioner

Skrifter från 2001-2017