Ordlista för akademiska högtider

Absens betyder frånvarande. Hedersdoktorer som inte kan delta vid ceremonin promoveras även om de inte är närvarande.

Ceremonimästare är den som ansvarar för ceremonierna.

Doctores iuvenes betyder "Unga doktorer" d.v.s. doktorer med avlagd examen (sing. doctor iuvenis).

Doctor honoris causa betyder hedersdoktor, en hedersbetygelse till framstående forskare eller andra personer som en fakultet vill knyta till forskningsgemenskapen.

Doctor jubilaris betyder jubeldoktor, en person som promoverades för femtio år sedan.

Disputation är den akademiska akt där en doktorand inför publik försvarar sin doktorsavhandling.

Fakultet är en sammanhållen organisatorisk enhet för närbesläktade ämnen inom utbildning och forskning.

Insignier är de föremål av symbolisk innebörd som utdelas vid promotionsakten, doktorshatt, lagerkrans, doktorsring och doktorsdiplom.
Läs mer om insignier

Marskalk är en medhjälpare vid ceremoniella sammanhang. Fakultetsmarskalkar är utsedda representanter för fakulteten och studentmarskalkar är studenter vid universitetet.

Parnass är en lövklädd liten bro som används vid vårpromotionen.

Procession är in- och uttåget vid ceremonin.

Promotion är den ceremoni där de yttre tecknen på doktorsvärdigheten överlämnas.

Promotor kallas den som promoverar de nya doktorerna och hedersdoktorerna. promotorn utses av respektive fakultet.

Promovendus/a kallas den som ska promoveras (pluralis Promovendi).

Promotus/a kallas den som just fått motta doktorsinsignierna (pluralis Promoti).

Promovera betyder att föra fram eller befordra.


Sidansvarig: Marika Wahlberg

Utskriftsversion