Till umu.se

Lärare

Skickliga lärare ger skickliga studenter som i framtiden har möjlighet att bli skickliga forskare, problemlösare och samhällsutvecklare. Att universitetet satsat på en modell för Meriterade och Excellenta lärare handlar just om att vi vill stötta våra lärare att bli den bästa lärare de kan. Vi anser även att duktiga lärare ska belönas och lyftas fram för att inspirera och bidra till pedagogiska diskussioner över hela universitetet.

Styrkan i all vår utbildning ligger i att vår undervisning har nära kopplingar till forskning. Men att vara en duktig forskare innebär inte automatiskt att man är en bra lärare, eller kanske ens trivs med lärarrollen. Det är synd om all den kunskapen inte når våra studenter. Vi satsar därför mycket på pedagogisk kompetensutveckling där lärare kan utveckla sin pedagogiska färdighet, inom sin tjänst. Vi har en hel avdelning, Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), med 15 anställda som har som uppgift att utveckla både våra lärare och våra verktyg.

För den som jobbar som pedagogiskt ansvarig finns utbildningar i pedagogiskt ledarskap. För att kunskapen och erfarenheten ska spridas naturligt inom organisationen har vi nätverk för pedagogiskt ansvariga, med konferenser och workshops.


Studenter i Learning Space, UB

Bild: Elin Berge