Till umu.se

Överklagande

Om du vill överklaga ett anställningsbeslut måste ditt överklagande vara oss tillhanda senast tre veckor efter att beslutet anslogs på anslagstavlan och meddelades till dig. Om överklagandet kommer in efter det datumet kommer det inte att behandlas.

Ett eventuellt överklagande ska vara skriftligt och riktas till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas till: 

Registrator
Umeå universitet
901 87 Umeå

Ditt överklagande ska innehålla diarienummer för det beslut det gäller, vilken ändring du önskar samt orsaken till ditt överklagande.

Appeal
 

If you want to appeal a decision of employment it must be delivered to the university within three weeks from the date when the decision was notified on the official notice-board and the information was given to you. If not delivered in time the appeal will be dismissed.

The letter of appeal shall be made in writing and directed to Överklagandenämnden för högskolan, but be delivered to: 

Registrator
Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sweden

In the letter you shall indicate which decision you are appealing against (note the reference number – dnr), the alteration to the decision you desire and the reason for your appeal.


Sidansvarig: Chatarina Larson

Utskriftsversion