Till umu.se

Anställning av lärare

Välkommen att söka någon av de lediga lärarbefattningarna vid Umeå universitet. Redogörelse för och dokumentation av meriter skall struktureras i enlighet med universitetets riktlinjer i anställningsordningen med tillhörande bilagor.

Enligt högskoleförordningen skall varje högskola reglera förfarandet vid anställning av lärare i en lokal anställningsordning. Anställningsordningen, fastställd av universitetsstyrelsen, är en föreskrift och ett komplement till högskolelagen och högskoleförordningen vid rekrytering av lärare. 


Sidansvarig:

Utskriftsversion