Att studera på universitet

Det är stor skillnad mellan
att studera på ett universitet
och att studera på gymnasiet.

På universitetet läser du
ett ämne i taget.
Du måste också planera och bestämma själv
vad du ska läsa.

Utbildningarna har olika nivåer

Utbildningen är indelad i tre nivåer som bygger på varandra:

  • Grundnivå
  • Avancerad nivå
  • Forskarnivå

Läs mer de olika nivåerna under rubriken Utbildningarna har olika nivåer.

Utbildningarna byggs upp av kurser

Utbildningen byggs upp av olika kurser
som kan vara olika långa.
De kan vara allt mellan 5 till 20 veckor långa.
Under en termin ska du studera 20 veckor.
Du kan alltså läsa som mest 4 kurser under en termin
och som minst 1 kurs under en termin.

Läs mer om kurser under rubriken Du kan välja en kurs eller ett program.

Målet är en examen

Målet med att studera på universitetet
är att få en examen.
Det finns olika typer av examen
och olika regler gäller för olika typer examen.
Hur länge man måste studera och vilka kurser man måste läsa
beror därför på vilken typ av examen man vill ha.

Mejla eller ring oss gärna

Vi som är studievägledare kan hjälpa dig
att ta reda på vad som passar just dig bäst.

Ring eller mejla universitetets Infocenter så hjälper vi dig.