Utbildningarna har olika nivåer

När du studerar på universitet
kan du gå igenom 3 olika nivåer:

  • Grundnivå
  • Avancerad nivå
  • Forskarnivå

Om du aldrig studerat på universitet tidigare
studerar du på grundnivån.
Då läser du tre år för att få en examen.
Du får då en kandidatexamen eller en yrkesexamen.

Du kan sedan läsa vidare
på avancerad nivå.
Då studerar du 1 till 2 år till.

Och vill du läsa ännu mer
kan du till slut läsa på forskarnivå.

Mejla eller ring oss gärna

Vi som är studievägledare kan hjälpa dig
att ta reda på vad som passar just dig bäst.

Ring eller mejla universitetets Infocenter så hjälper vi dig!