Bolag med anknytning till Umeå universitet

Holdingbolagssfären

Genom holdingbolag knutna till universitetet stärks och förbättras forskningens kontakter med näringslivet. Det ger möjlighet för att forskningsprojekt, som nått sådan konkretionsgrad att kommersiell tillämpning kan förutses, kan överföras från universitetets reguljära organisation för forskning och mera direkt inriktas mot kommersialisering.

Uminova Holding AB

Umeå universitets holdingbolag. Dotterföretagen är Uminova Innovation AB (50,3 %), USBE Executive Education (100 %), Etanolpilot i Sverige AB (48,5 %), Uminova Invest AB (13 %) samt BLG-programmet AB (45 %).Uminova Holding AB

Uminova Innovation AB (UI)

Uminova Innovation arbetar för utveckling av affärsidéer till affärer. UI vänder sig till forskare, anställda eller studenter vid universitet, sjukhus och andra forskningsinstitut i Umeå. UI utvärderar om affärsidén går att genomföra, coachar forskaren och ger bl.a. tillgång till kostnadsfria, bokningsbara kontorsplatser, undersöker om idén redan finns tillämpad tidigare m.m. Uminova Innovation AB ägs till 50,3 procent av Uminova Holding AB, övriga ägare är Umeå Kommunföretag AB, SLU Holding och Almi Västerbotten. Uminova Innovation AB

Umeå Biotech Incubator AB (UBI)

Umeå Biotech Incubator AB är en enhet som hjälper forskare inom bioteknik att lyfta fram idéer med så många ingredienser som möjligt. Enheten tillhandahåller miljö, inklusive laboratoriefaciliteter, samt expertråd för att hjälpa kommersiella idéer att nå framgång där det är möjligt. UBI ägs av Uminova Innovation AB. Umeå Biotech Incubator AB


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Relaterad information

Planeringsenheten