Förteckning över föreningar verksamma vid Umeå universitet

Förteckningen är till för att särskilja och upprätthålla kontakten med de föreningar som enligt lag och nedanstående dokument har särskilda privilegier. Endast föreningar som uppfyller definitionen av studentkår, studentkårs underförening, studentförening samt personalförening upptas i förteckningen. Läs mer här:
Regler för anslagstavlor, aktiviteter m.m. vid Umeå universitet

Vill du lägga till din förening eller ändra uppgifter?

Använd detta formulär:
Anmälan/uppdatering av förening verksam vid Umeå universitet


Sidansvarig: Frida Fjellström

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.