Till umu.se

Antagningsrådet

Antagningsrådets uppdrag och syfte

Antagningsrådet ska utreda och behandla frågor som rör studenters tillträde till grundläggande utbildning vid universitetet, så som

  • bereda frågor som rör tillträde och urval till högskoleutbildning på grundläggande och avancerad nivå vid universitetet såsom riktlinjer avseende behörighet och undantag från visst eller vissa behörighetsvillkor samt avsteg från gängse urvalsgrunder
  • vara remissorgan inom universitetet i frågor som rör tillträde och urval
  • löpande bevaka att universitetets antagningsordning hålls aktuell
  • beakta hur det nationella och lokala regelsystemet för tillträde till högskoleutbildning kan anpassas och användas för att främja breddad rekrytering och mångfald

Antagningsrådet ska också se till att antagningsordningen vid universitetet hålls aktuell.

Mandatperiod

2016-07-01 - 2018-06-30

Sammansättning

I antagningsrådet ingår representanter för fakulteterna, kanslicheferna, studentkårerna samt Studentcentrum.

Ordförande Per Lindström Medicinska fakulteten
Ledamöter Nils Eriksson Samhällsvetenskapliga fakulteten
Susanne Vikström Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Erik Lindenius Humanistiska fakulteten
Birgitta Wilhelmsson Lärarhögskolan
Peder Tjäderborn Studentcentrum
Maria Nylén Studentcentrum
Åsa Vännman Studentcentrum
Sekreterare Maria Lundgren Studentcentrum
Vice ordförande Utses av rådet

Till rådet knyts även- med närvaro och yttranderätt

Ewa Rolfsman Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, avdelningen för beteendevetenskapliga mätningar
Representant
Studentkårer
Petra Holmbom, NTK, representant för Umeå studentkår samt Medicinska studentkåren

Gå direkt till:

Protokoll läsåret 16/17
Protokoll läsåret 15/16
Protokoll läsåret 14/15
Protokoll läsåret 13/14

Protokoll läsåret 12/13
Protokoll läsåret 11/12
Protokoll läsåret 10/11
Protokoll läsåret 09/10
Protokoll läsåret 08/09
Protokoll läsåret 07/08
Protokoll läsåret 06/07

Protokoll läsåret 16/17

Protokoll 170509Protokoll 170220Protokoll 161122Protokoll 161010

Protokoll läsåret 15/16

Protokoll 160510Protokoll 160226Protokoll 151203Protokoll 151005

Protokoll läsåret 14/15

Protokoll 150508Protokoll 141124

Protokoll läsåret 13/14

Protokoll 140213Protokoll 131111

Protokoll läsåret 12/13

Protokoll 130425Protokoll 121122Protokoll 121003

Protokoll läsåret 11/12

Protokoll 111124Protokoll 110928

Protokoll läsåret 10/11

Protokoll 110404Protokoll 101122Protokoll 100916

Protokoll läsåret 09/10

Protokoll 100429Protokoll 100225Protokoll 091126Protokoll 090923

Protokoll läsåret 08/09

Protokoll 090520Protokoll 090115Protokoll 081126Protokoll 080919

Protokoll läsåret 07/08

Protokoll 080611Protokoll 080319Protokoll 071206Protokoll 071101Protokoll 070920

Protokoll läsåret 06/07

Protokoll 070502Protokoll 070327Protokoll 061027Protokoll 060922
 


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion

Relaterad information

Kommittéer, råd och nämnder