Disciplinnämnd

Uppdrag och syfte

En disciplinnämnd, för vidtagande av disciplinära åtgärder mot studenter, skall i enlighet med 10 kap. 3§ högskoleförordningen (1993:100) finnas vid varje högskola. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Nämnden sammanträder efter behov.

Mandatperiod

Tidsbegränsat (2014-10-01--2017-09-30)

Sammansättning

Rektor skall vara ordförande. Bland andra ledamöter skall det finnas en lagfaren person och en företrädare för högskolans lärare. Studenterna har rätt att vara representerade med 2 ledamöter.

Roll Namn Funktion
Ordförande Hans Adolfsson rektor
Ledamöter Agneta Ögren lagfaren ledamot - lagman Tingsrätten
Lars Viktorsson ersättare - rådman Tingsrätten
Lena Landström företrädare för lärarna
Lennart Edblom ersättare
Lisa Thomas studeranderepresentant
André Lundgren studeranderepresentant
Sekreterare Linda Lundmark universitetsjurist, föredragande samt utredare av disciplinärenden

Kontaktperson

Universitetsjurist Linda Lundmark


Sidansvarig: Chatarina Wiklund

Utskriftsversion

Relaterad information

Kommittéer, råd och nämnder