Examensrådet

Uppdrag och syfte

Examensrådets uppdrag är att

  • följa utvecklingen inom examens- och tillgodoräknandeområdet
  • föreslå åtgärder eller förändringar av nuvarande regelsystem eller praxis
  • vara ett beredningsorgan till rektor i examens- och tillgodoräknandefrågor.

Mandatperiod

Mandatperioden är tvåårig (2016-07-01 – 2018-06-30).

Sammansättning

I Examensrådet ingår:

Roll Namn Funktion
Ordförande Ulf Israelsson Samhällsvetenskaplig fakultet
Vice ordförande Anna-Karin Lidström Persson Lärarhögskolan
Ledamöter Ann-Catrine Eriksson Humanistisk fakultet
Henna Harinen Medicinsk fakultet
Fredrik Georgsson Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Peder Tjäderborn Enhetschef, Studentcentrum
Erik Ångman Områdeschef, Studentcentrum/Examina
Beatrice Wallgren Umeå naturvetar- och teknologkår
Mimmi Rönnqvist Umeå studentkår
Andreas Hollmer Umeå medicinska studentkår
Sekreterare Maria Rudberg Studentcentrum/Examina

Sidansvarig: Daniel Anderson

Utskriftsversion

Relaterad information

Kommittéer, råd och nämnder