Forskningsstrategiskt råd

Uppdrag och syfte

Rådets huvudsakliga uppgift är att initiera och samordna övergripande forskningsstrategiska diskussioner, vilket även inkluderar att följa upp och verka för implementering av universitetets beslutade utbildnings- och forskningsstrategier i de delar som avser forskning samt att ta fram erforderliga underlag till beslut om framtida forskningsstrategier.

Mandatperiod

Tills vidare

Sammansättning

Roll Namn Funktion
Ordförande Katrine Riklund Prorektor
Vice ordförande Dieter Müller Vicerektor, forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora
Ledamöter Greg Neely prodekan, samhällsvetenskaplig fakultet
Per Axelsson ordf forskningskommittén, humanistisk fakultet
Mikael Elofsson dekan, teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Anna Arnqvist Vicedekan för forskning medicinsk fakultet
Johan Lithner Biträdande rektor vid Lärarhögskolan
Gerard Rocher-Ros (NTK) Doktorand
Beatrice Wallgren (NTK) Student
Adjungerade Annett Wolf Kvalitetssamordnare enheten för externa relationer
Sekreterare Rupali Bhalerao Planeringsenheten

Kontaktperson

Forskningsutredare Rupali Bhalerao, 090-786 59 90

                            


Sidansvarig: Rupali Bhalerao

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Rupali Bhalerao
Planeringsenheten
46907865858 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 59 90

Kontaktformulär