Ledningsråd

Uppdrag och syfte

Rådets huvudsakliga uppgift är att  utarbeta övergripande strategier för Umeå universitet och fungera som ett stöd i beslutsfattandet för universitetsstyrelse och rektor. Rådet är inte något beslutsorgan.

Mandatperiod

Tills vidare

Sammansättning

Roll  Namn Funktion
Ordförande Hans Adolfsson rektor
Vice ordförande Katrine Riklund prorektor
Ledamöter Caroline Sjöberg universitetsdirektör
Per Ragnarsson bitr. universitetsdirektör
Dieter Müller vicerektor
Heidi Hansson vicerektor
Patrik Danielsson dekan
Åsa Karlsson-Sjögren dekan
Ruth Mannelqvist dekan
Mikael Elofsson dekan
Maria Löfgren rektor LH
Mikael Sjögren överbibliotikarie
Johannes Henriksson student, kårordförande
Stina Alm student, kårordförande
Sandra Reinklou student, kårordförande
Sekreterare Daniel Andersson akademisekreterare


Sidansvarig: Daniel Anderson

Utskriftsversion