Personalansvarsnämnd

Uppdrag och syfte

Inrättad i enlighet med 25§ myndighetsförordningen (2007:515) och 2 kap. 15§ högskoleförordningen (1993:100).

Personalansvarsnämnden skall enligt 25§ myndighetsförordningen pröva frågor om: Skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en  provanställning, disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning. Nämnden sammantäder vid behov.

Mandatperiod

Tills vidare

Sammansättning

Rektor skall vara ordförande. I övrigt skall nämnden bestå av personalföreträdarna och ytterligare 3 ledamöter som universitetsstyrelsen utser.

Roll Namn Funktion
Ordförande Hans Adolfsson rektor
Ledamöter Lars Lustig universitetsstyrelsens vice ordförande
Caroline Sjöberg universitetsdirektör
Ruth Mannelqvist dekan samhällsvetenskapliga fakulteten
Mikael Elofsson dekan teknisk naturvetenskaplig fakultet, personlig suppleant
Christina Stoltz personalföreträdare
Barbro Biström personalföreträdare
Maria Persson personalföreträdare
Adjungerad Lars Nordlander personalchef
Föredragande universitetsjurist
Sekreterare universitetsjurist

Kontaktperson

 Universitetsjurist Chatarina Larson


Sidansvarig: Chatarina Wiklund

Utskriftsversion

Relaterad information

Kommittéer, råd och nämnder