Rådet för lika villkor

Rådet ska arbeta med universitetsövergripande frågor om jämställdhet och likabehandling och ska vara ett beredande och rådgivande forum för det strategiska arbetet inom området.

Ledamöterna har utsetts av respektive organisation och fakultetens ledamöter av dekanerna. Mandatperioden för fakultetens ledamöter är 2014-10-01--2017-09-30.

Handläggare för lika villkor som inte har en ordinarie plats i rådet är enligt beslut i Rådet för lika villkor 2014-09-17 varaktigt adjungerade till rådet. För mandatperioden 2014-2017 gäller detta handläggarna från förvaltningen, medicinsk och humanistisk fakultet.

Rådets sammansättning

Läs mer om Rådet för lika villkors sammansättning här


Sidansvarig: Hanna Karlsson

Utskriftsversion

Relaterad information

Kommittéer, råd och nämnder