Rektors beslutsmöte

Uppdrag och syfte

Rektor ska avgöra sådana frågor som inte ankommer på universitetsstyrelsen att fatta beslut om (HF 2:3) Rektor får delegera sina uppgifter, om inte annat är särskilt föreskrivet (HF 2:13).

Mandatperiod

Tills vidare

Sammansättning

Vid rektors beslutsmöte deltar universitetsledningen samt representanter för studenterna och sekreterare.

Roll Namn Funktion
Ordförande Hans Adolfsson rektor
Ledamot Katrine Åhlström Riklund prorektor
Caroline Sjöberg universitetsdirektör
Chatarina Larson Bitr. förvaltningschef
Sandra Reinklou student, Umeå studenkår
Stina Alm student, Umeå Medicinska studentkår
Johannes Henriksson student, Umeå naturvetar och teknologkår
Sekreterare Dennis Jakobsson registrator

Kontaktperson

Registrator Dennis Jakobsson


Sidansvarig: Daniel Anderson

Utskriftsversion

Relaterad information

Kommittéer, råd och nämnder