Språkrådet

Uppdrag och syfte

Rådet ska

• utgöra remissinstans för beslut som berör språkfrågor i exempelvis verksamhetsplaner, strategier och policyer
• utgöra remissinstans för beslut som berör benämningar på utbildningar, organisatoriska enheter, byggnader och lokaler inkl. skyltning och sökfunktioner
• arbeta proaktivt för att säkerställa att Umeå universitets språkpolicy efterlevs, bland annat genom information till anställda om aktuella ärenden

Kontaktperson

Anna Lawrence, översättare
Telefon: 070-245 90 11

Medlemmar

Heidi Hansson, ordförande Universitetsledningen
Anna Lawrence, sammankallande Kommunikationsenheten
Jenny Signarsson Umeå universitetsbibliotek
Lars-Daniel Öhman Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Maria Johansson Samhällsvetenskaplig fakultet
Per-Arne Oldenborg Medicinsk fakultet
Susanne Haugen Humanistisk fakultet
Virginia Langum Humanistisk fakultet
Josefin Devin Umeå studentkår
Stina Alm Umeå medicinska studentkår


Sidansvarig: Anna Lawrence

Utskriftsversion

Mer om språkfrågor

Universitetets interna sidor om: Texter och skrivguide

Ordförande

Heidi Hansson
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 56 49

Kontaktformulär

Relaterad information

Kommittéer, råd och nämnder