Till umu.se

Studentrepresentation i centrala organ av permanent natur

Studenterna vid universitetet har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

Nedan följer en sammanställning av sådana organ samt hur många ledamöter och suppleanter som studenterna har rätt att nominera.

Sammanställningen är begränsad till centrala organ av permanent natur.
Varje fakultet ansvarar för att tillhandahålla motsvarande information för sina respektive fakultetsanknutna organ. Även tillfälliga arbetsgrupper ansvarar för att informera studenterna om studentrepresentation.

Organ Antal ledamöter Antal suppleanter Ansvarig enhet
Antagningsrådet 3 SC
Arbetsmiljökommittén 2 2 PERS
Biblioteksstyrelsen 3 PE
Bildmuseets styrelse 1 PE
Budgetkommittén (universitetsstyrelse) 1 1 PE
Demografiska databasens styrelse 1 PE
Disciplinnämnden 2 2 UK
Examensrådet 3 SC
Forskningsstrategiskt råd vid Umeå universitet 2-3 PE
Råd för lika villkor 3 PERS
Krisorganisationen Samtl. kårordf LOK
Kursklassificeringskommittén 1 1 PE
Ledningsrådet  3 PE
Likabehandlingsrådet (vilande) 3 PERS
Miljöledningsgruppen 3 3 LOK
Rektors beslutsmöte Kårordf UK
Lärarhögskolan (Styrelse) 3 1 PE
Språkrådet 2 (Varav minst en doktorand) Komm
Strategiskt råd för administration 2-3 PE
Strategiskt råd för samverkan och innovation 2-3 PE
Universitetsstyrelsen 3 1 PE
Utbildningsstrategiskt råd vid Umeå universitet 2-3 PE

Förklaring av förkortningar av förvaltningsenheter:

Komm = Kommunikationsenheten
LOK   = Lokalförsörjningsenheten
PE     = Planeringsenheten
PERS = Personalenheten
SC     = Studentcentrum
ULK     = Universitetsledningens kansli

Studentrepresentation i fakultetsövergripande organ:

Humanistiska fakulteten Medicinsk fakultet Samhällsvetenskaplig fakultet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Akademisekreterare
Daniel Andersson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 99 11

Kontaktformulär