Universitetsövergripande kommittéer, råd och nämnder

Vid Umeå universitet finns det nämnder och styrelser som är beslutande samt kommittéer och råd som är rådgivande till rektor. Nedanstående förteckning omfattar endast universitetsövergripande kommittéer, råd och nämnder, d.v.s. inte de råd, kommittéer och nämnder som finns inom respektive fakultet.

Beslutande nämnder och styrelser                   

Organ

Mandatperioden slutar

Ansvarig enhet

Biblioteksstyrelsen 2017-06-30 UB
Bildmuseets styrelse 2016-12-31 Humfak
Budgetkommittén (universitetsstyrelse) Tills vidare PE
Disciplinnämnden 2017-09-30 UK
Kursklassificeringskommittén 2016-06-30 PE
Personalansvarsnämnden Tills vidare UK
Lärarhögskolans styrelse 2017-12-31 PE

Nämnden för högskolepedagogisk meritering

2019-06-30 PERS
Rektors beslutsmöte Tills vidare UK
Universitetsstyrelsen 2017-04-30
(allmänföreträdare)
2017-12-31
(lärarrepresentanter)
PE
Universitetspedagogik och lärandestöd (styrelse)
 
2021-06-30 UMUB

Kommittéer och råd

Organ

Mandatperioden slutar

Ansvarig enhet

Antagningsrådet 2018-06-30 SC
Arbetsmiljökommittén 2017-02-28 PERS
Examensrådet 2018-06-30 SC
Forskningsstrategiskt råd vid Umeå universitet Tills vidare PE
Krisorganisationen Aktiveras vid behov LOK
Ledningsråd Tills vidare PE
Miljöledningsgruppen (vilande) - LOK
Prissättningsråd 2016-06-30

PE

Revisionsutskottet
(universitetsstyrelse)
TIlls vidare PE
Råd för lika villkor 2017-09-30 PERS
Språkrådet 2016-06-30 Komm
Utbildningsstrategiskt råd vid Umeå universitet Tills vidare PE

Förklaring av förkortningar:

ER = Enheten för externa relationer
Humfak = Humanistiska fakulteten
Komm= Kommunikationsenheten
LOK = Lokalförsörjningsenheten
PE = Planeringsenheten
PERS = Personalenheten
SC = Studentcentrum
UB = Universitetsbiblioteket
ULK = Universitetsledningens kansli


Sidansvarig: Daniel Anderson

Utskriftsversion