Stiftelser med anknytning till Umeå universitet

Umeå universitet har anknytningar till många organisationer och utser bl.a. representanter till flera styrelser. Nedan finns endast de organisationer där styrelseordförande utses av Umeå universitet eller där universitetsstyrelsen har ett ansvar.

Anknutna stiftelser till Umeå universitet

För att en stiftelse ska anses vara anknuten till Umeå universitet ska detta vara angivet i stiftelsens stadgar. Universitetsstyrelsen har att fastställa årsredovisning för samtliga anknutna stiftelser.

Stiftelseförvaltningen vid Umeå universitet administreras av Pia Lundin, Ekonomienheten. Flertalet stiftelser är knutna till en fakultet.

Förteckning över stiftelser