Till umu.se

Pressmeddelanden om avhandlingar

Hur modellval och mätningar påverkar slutsatser i studier av offentlig upphandling

2016-08-25
Offentlig upphandling syftar till att minska privata företags vinster till förmån för allmänheten. David Sundström vid Handelshögskolan, Umeå universitet, har skrivit en avhandling om metoder att empiriskt studera sådana upphandlingar. Hur forskaren ser på verkligheten och hur information mäts är tv...

Effektivare sätt att visa förändringar i ämnesomsättning med molekylär karta

2016-06-14
Genom att använda metabolomik och dessutom flera analysplattformar upptäcktes och kvantifierades en rad metaboliter i både mänsklig plasma och lungsköljvätska. Masoumeh Karimpour kunde identifiera olika metabolitprofiler som respons på varierande matintag och exponering av biodieselavgaser. Masoumeh...

Nya perspektiv på känslor vänder upp och ner på invanda föreställningar

2016-06-09
En av den västerländska kulturens mest inbitna föreställningar är att känslor är något som människor har inom sig. Slentrianmässigt talar de flesta västerlänningar i termer av ”mina” och ”dina” känslor. I en avhandling i Drama, teater och film vid Umeå universitet visar Ann Enström i en studie av hu...

Ingen förändring i svensk flykting- och invandringspolitik

2016-06-07
Slutet av 1960- och början av 1970-talet har framhållits som en utvecklingsperiod i svensk flykting- och invandringspolitik. Utrikespolitiken förändrades till att bli mer aktiv i sitt stöd för demokratiska värden, social rättvisa och liberala reformer. Invandringspolitiken gick från arbetskraftsimpo...

Depression i mycket hög ålder kopplat till ökad dödligheten hos strokedrabbade

2016-06-07
Högt blodtryck och förmaksflimmer ökar risken att drabbas av stroke bland människor som är 85 år eller äldre, enligt en avhandling vid Umeå universitet. Dessutom ökar risken att dö i åldersgruppen avsevärt för strokedrabbade personer som samtidigt är deprimerade, vilket är mycket vanligt i gruppen.

Tecken på Parkinsons sjukdom kan finnas decennier före diagnos

2016-06-07
Parkinsons sjukdom debuterar smygande och ny forskning visar att det finns ökad risk för depression och höftfraktur redan 25 år före parkinsondiagnos. För personer som drabbas av Parkinsons sjukdom i yngre ålder är arbetssituationen viktig för livskvalitet. Stöd från arbetsgivaren tycks särskilt vik...

Kvinnliga och manliga komiker behandlas olika i tv-programmet Parlamentet

2016-06-07
Manliga komiker blir bekräftade och kvinnliga komiker blir avvisade i större utsträckning när de gör humor i tv-programmet Parlamentet i TV4. Detta visar en avhandling i språkvetenskap av Hanna Söderlund vid Umeå universitet. Det som har studerats är kvinnliga och manliga komikers möjligheter att i ...

Sjukvården behöver nya sätt att nå unga i riskzonen för självmord

2016-06-07
Unga som skadat sig önskar veta mer om vart de kan vända sig, fler sätt att kunna kontakta vården och praktisk hjälp med problem i vardagen. Unga människor som varit inlagda för självskada har oftare varit på sjukhus även för kroppsliga besvär, vilket också ökar den framtida risken för självmord. De...

Insikt om bakterie öppnar för ny magsårsbehandling

2016-06-03
Forskare har undersökt hur magsårsbakterien Helicobacter pylori reglerar bindningen till receptorer i magsäcken. I en ny avhandling vid Umeå universitet beskrivs molekylära mekanismer bakom bakteriens vidhäftningsförmåga, som delvis förklarar hur bakterien överlever i den sura magsäcksmiljön. Forska...

Konsumenters val av dagligvarubutiker

2016-06-02
Konsumenter väljer sina matbutiker beroende på den situation som de står inför, inte utifrån avstånd och innehåll i butiken. De väljer också att värdera innehållet i butiken olika beroende på den vilken typ av handlande de skall göra samt vilken typ av butik de skall handla i. Det visar Elin Nilsson...

När ”smarta” appar blir smarta på riktigt

2016-06-02
Hur kan en smart applikation känna igen och resonera om en människas dagliga aktiviteter för att kunna coacha på ett meningsfullt sätt? Esteban Guerrero presenterar nya datorbaserade metoder för detta, vilka baseras på aktivitetscentrerade och argumentationsbaserade teorier. Han försvarar sin avhand...

Genetisk mångfald viktig för växter när kvävebelastningen ökar

2016-06-02
Genetisk mångfald är viktigt för växtarters överlevnad i nordliga skogar som utsätts för kvävebelastning från mänsklig verksamhet. Detta är en av slutsatserna som Franziska Bandau drar i sin doktorsavhandling. Hon försvarar sina resultat tisdagen den 7 juni vid Umeå universitet.

Sök fler avhandlingar


Sidansvarig: Presskontakt
2009-10-02

Utskriftsversion

RSS-flöde för PM om avhandlingar

Prenumerera på RSS-flödet för pressmeddelanden om avhandlingar: Avhandlingar