Till umu.se

Pressmeddelanden om avhandlingar

Dålig timing av proteiner kan förhindra infektion av Yersinia

2017-01-23
Sofie Ekestubbe visar i sitt avhandlingsarbete hur viktigt samspelet mellan specifika proteiner är för att bakterien Yersinia ska kunna etablera, överleva och utveckla infektionssjukdom hos djur och människa. Hon försvarar sina resultat fredagen 27 januari vid Umeå universitet.

Hur interagerar läkemedel med sitt målprotein?

2017-01-23
Förståelsen för hur små molekyler interagerar och bildar så kallade komplex med proteiner är en viktig komponent vid utveckling av nya läkemedel och även i fokus i Lotta Bergs avhandling. Hon disputerar den 3 februari vid Umeå universitet.

Etisk kod problematisk för verksamhet långt bort

2017-01-23
Svenska företags etiska uppförandekod kan i sämsta fall få motsatt verkan och dölja missförhållanden i verksamhet som är outsourcad till låglöneländer. Det visar Maira Babri i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Minskad chans påverka lokalt ökar motstånd mot utbyggd vindkraft

2017-01-19
Försämrade möjligheter för allmänheten att påverka lokalt kan skada tilltron till vindkraften och äventyra vägen till ett fossilfritt samhälle, tvärtemot den politiska tanken bakom ändrade regler. Det visar Johanna Liljenfeldt i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Metod för att mäta hjärnans förändring till följd av sjukdomen MS kartläggs

2017-01-18
Multipel skleros (MS) är en neurologisk sjukdom som orsakas av inflammation i hjärnan och ryggmärgen. Tecken på sjukdomen kan upptäckas vid undersökning med magnetkamera (MR). Även hos helt friska individer förändras hjärnan genom det naturliga åldrandet via en process som kallas hjärnatrofi och som...

Gånghastighet ett mått på risk med högt blodtryck hos mycket gamla människor

2017-01-17
Självvald gånghastighet kan vara en indikation på om ett högt blodtryck innebär en ökad risk för tidig död eller inte. Enligt en avhandling vid Umeå universitet med forskning baserad på befolkningsundersökningen Umeå 85+/GERDA verkar högt blodtryck vara förenat med ökad risk för död inom 5 år hos my...

Stora skillnader i synen på att avsluta meningslös intensivvårdsbehandling

2017-01-17
Det finns stora skillnader mellan läkare och allmänheten när det gäller att fatta beslut om att avstå eller avsluta att behandla en terminalt sjuk patient. Men i hypotetisk fallbeskrivning av en tydligt hopplös medicinsk situation finns stor samstämmighet mellan läkarnas och allmänhetens bedömningar...

Vargens återkomst har ökat klyftan mellan stad och land

2017-01-11
I takt med att den svenska vargstammen har vuxit och fler har kommit i kontakt med varg, har också motståndet mot varg ökat. Vargpolitiken har även skärpt motsättningen mellan stad och landsbygd. Det visar Max Eriksson i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Träning för personer med demens positivt för fysisk funktion och hjälpberoende

2017-01-11
Studier med personer med demens visar att träning stärker balansen och kan leda till bibehållen gångfunktion och hjälpbehov, men påverkar inte kognitiv funktion. Detta enligt en ny avhandling vid Umeå universitet.

Hållbar matkonsumtion styrs av kulturella förutsättningar

2017-01-10
Hur görs vardagslivet hållbart? Vilka möjligheter och utmaningar möter den som vill minska sin miljöpåverkan? I en ny avhandling undersöker etnologen Matilda Marshall, Umeå universitet, hur människor med intresse för miljö och mat omsätter föreställningar om hållbarhet i sin matkonsumtion.

Statistisk förenkling kan leda vilse

2017-01-10
Man bör vara försiktig med att förenkla vid användandet av flernivåanalys av internationella kunskapsmätningar. Det visar Inga Laukaityte i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Ultraljud kan upptäcka hjärtfel efter framgångsrik operation

2016-12-19
Med en nyare form av ekokardiografi, en ultraljudsmetod, kan man på ett icke-invasivt sätt undersöka hjärtmuskulaturen för att identifiera påverkad hjärtfunktion hos barn som opererats för förträngning av stora kroppspulsådern.

Sök fler avhandlingar


Sidansvarig: Presskontakt
2009-10-02

Utskriftsversion

RSS-flöde för PM om avhandlingar

Prenumerera på RSS-flödet för pressmeddelanden om avhandlingar: Avhandlingar