Till umu.se

Pressmeddelanden om avhandlingar

Nya rön om långvariga bakteriella infektioner

2015-10-07
Kemal Avican har funnit att bakterien Y. pseudotuberculosis kan etablera en ihållande, ej symtomgivande, infektion i sitt värddjur och har studerat vilka mekanismer i bakterien som gör detta möjligt. De nya kunskaperna kan förbättra möjligheterna att bota inte bara Yersiniainfektioner utan även andr...

Höftprotes bästa behandling hos äldre vid lårbenshalsbrott

2015-10-07
Lårbenshalsfrakturer drabbar framför allt äldre och förknippas med hög dödlighet. Orsaken är oftast fall i hemmet hos personer med benskörhet och en medelålder på ungefär 80 år. Operation med höftledsprotes via en främre kirurgisk teknik har visat sig ge en bättre höftfunktion och färre omoperatione...

De nationella proven – en arena för likvärdighetsfrågor

2015-10-05
De nationella proven i årskurs tre i matematik är inte bara ett tillfälle då skolan tar reda på vad eleverna kan i ämnet. Provsituationen är också en arena där provets likvärdighet ställs mot elevens likvärdighet. Flerspråkiga elever i behov av stöd och elever med annat modersmål än svenska i behov ...

Ny metod att förutsäga och hantera belastningen av onlinetjänster

2015-09-30
Hur gör man för att hindra att Internet går ner på grund av överbelastning? En molntjänst innebär att mer serverkapacitet kan hyras från stora datorcenter. Ahmed Hassan har tagit fram algoritmer för att automatiskt lägga till och ta bort serverresurser till en webbplats baserat på efterfrågan. Han f...

Tonfall avgör vad du egentligen säger

2015-09-29
Den musikaliska sidan av språket blir ofta bortglömd i språkundervisningen, det menar Berit Aronsson i en ny doktorsavhandling vid Umeå universitet. I avhandlingen visar hon hur vi har lätt att föra över de tonfall vi använder i modersmålet när vi pratar främmande språk och att detta kan få betydels...

Med 3D-teknik kan konsumenten påverka produktutvecklingen

2015-09-28
Genom att använda 3D-printing kan produktdesigners ge konsumenten möjlighet att designa sina egna vardagsprodukter. Därigenom skapas mer meningsfulla produkter för människor och det gynnar företagen. Det är en av slutsatserna i Guido Hermans doktorsavhandling, vilken han försvarar vid Umeå universit...

Han vill använda nya strategier för att behandla svampinfektioner

2015-09-24
Nya läkemedel mot svampinfektioner kan finnas bland gamla läkemedel som inte är registrerade för svampbehandling. Det konstaterar Marios Stylianou vid Umeå universitet i sin avhandling, som han försvarar den 25 september.

Nyupptäckt mekanism styr antalet vita blodkroppar

2015-09-21
Proteinerna CD47 och SIRPα är viktiga för att utvecklingen av antalet vita blodkroppar, så kallade B-lymfocyter ska bli normal. Det konstaterar Shrikant Shantilal Kolan i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 24 september.

MMA-sporten: mer än bara våld och slagskämpar i en bur

2015-09-21
Magnus Stenius, Umeå universitet, har för sin avhandling om kampsporten Mixed Martial Arts (MMA) gjort ett treårigt etnologiskt fältarbete i Sverige och runt om i världen. Han har bedrivit deltagande observation på olika gym och lärt sig MMA genom att själv träna och gå matcher mot sparringpartners.

Offentlig upphandling som politiskt styrmedel

2015-09-17
Offentlig upphandling används i många länder som ett styrmedel för att uppnå politiska mål. Elon Strömbäck har i en avhandling vid Umeå universitet granskat styrmedlets potential att uppnå en bättre miljö. Bland huvudresultaten konstateras att företagens incitament att anpassa sin produktion efter s...

Gravida kvinnor och barnmorskor möts inte vid kostrådgivning

2015-09-15
Barnmorskor och gravida kvinnor har svårt att mötas vid kostrådgivning. Barnmorskorna fokuserar på att förmedla Livsmedelsverkets kostrekommendationer medan gravida kvinnor bekymrar sig över hur de ska tolka och tillämpa råden i vardagen. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

Flera typer av våld hos unga starkt kopplat till både psykisk och sexuell ohälsa

2015-09-15
Våld bland unga är vanligt och bland dem som utsätts för flera typer av våld finns starka samband med både nedsatt psykisk och sexuell hälsa. Det konstaterar Helena Blom i en avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet.

Sök fler avhandlingar


Sidansvarig: Presskontakt
2009-10-02

Utskriftsversion

RSS-flöde för PM om avhandlingar

Prenumerera på RSS-flödet för pressmeddelanden om avhandlingar: Avhandlingar