Till umu.se

Pressmeddelanden om avhandlingar

Sociala aktiviteter på nätet viktigt för hälsosamt åldrande

2016-02-08
Meningsfulla och internetbaserade aktiviteter främjar känslan av delaktighet i samhället och är en allt viktigare del i hälsosamt åldrande. I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Ellinor Larsson att arbetsterapeuter kan främja delaktighet, minska äldres upplevda ensamhet och stärka deras soci...

Problem med tandfyllningsmaterial är ofta stressrelaterade

2016-02-03
Hos patienter som rapporterar att de har symtom relaterade till tandfyllningsmaterial finns en mängd olika faktorer inblandade inklusive odontologiska, medicinska, sociala, och psykologiska. Patienter med en komplex symtombild, i form av både allmänna symtom och lokala symtom i munnen, har en sämre ...

Risk för bakteriesmitta kan öka när mat utsätts för ljus

2016-02-02
Den matburna listeriabakterien, som kan infektera människor och orsaka tillfälliga magproblem, är en allvarlig hälsorisk för gravida och personer med nedsatt immunförsvar. I en avhandling vid Umeå universitet beskrivs hur bakterien, som ibland orsakar den dödliga sjukdomen listerios, reagerar på lju...

Förbättrade möjligheter att upptäcka Skelleftesjukan

2016-01-25
Nya insikter om ärftlig transtyretin-amyloidos, även kallad Skelleftesjukan, förbättrar möjligheterna att upptäcka den genetiska sjukdomen med hjälp av EKG och ultraljud. I en ny avhandling av Sandra Arvidsson vid Umeå universitet söks förklaringar till den varierande symtombilden hos patienter med ...

Vuxna med komplexa medfödda hjärtfel har nedsatt muskelfunktion

2016-01-25
Undersökningar av muskelfunktion (skelett- och andningsmuskulatur) visar att vuxna med komplexa medfödda hjärtfel, hade nedsatt muskelfunktion både i jämförelse med patienter med hjärtfel klassade som ”enklare” och friska kontrollpersoner. Resultaten presenteras i en ny avhandling av Camilla Sandber...

Celler från kor används för att odla ledbrosk i laboratoriemiljö

2016-01-21
För att utveckla en metod att odla ledbrosk har forskare vid Umeå universitet använt broskceller från knäleder hos kor. Experimenten har framgångsrikt skapat förhållanden som möjliggör odling av frisk ledbroskvävnad och kan leda till en ny behandling av artros med stamcellsbaserad vävnadsodling. Det...

Nya metoder för effektivare och energisnålare Internettjänster

2016-01-19
Miljarder människors användande av Internettjänster kräver stora datacenter som hanterar all data och dessa förbrukar mycket energi. Mina Sedaghat har i sin avhandling tagit fram metoder och algoritmer för att hantera och schemalägga resurserna i stora datacenter billigare, effektivare, mer tillförl...

Depression, fetma och metabolt syndrom bland bipolära patienter med utmattat stresshormonsystem

2016-01-19
Nya rön visar att äldre bipolära patienter ofta har en sänkt aktivitet i hormonsystemet som styr utsöndringen av stresshormonet kortisol. Låga kortisolnivåer hos bipolära patienter visades också vara starkt förknippat med depression, låg livskvalitet, fetma, höga blodfetter och metabolt syndrom. Upp...

Ny energisnål koldioxidrening av rökgaser lovande för kalk- och cementindustrin

2016-01-18
Förbränning i ren syrgas och lagring av koldioxid i mineral är nya energisnåla tekniker för koldioxidrening av rökgaser. Matias Eriksson har undersökt möjligheterna att genom att spara energi, nyttja lågvärdiga bränslen och minska utsläpp av koldioxid, förbättra hållbarheten vid produktion av bränd ...

Bättre behandlingsmöjligheter för allvarlig hjärt- och lungsjukdom

2016-01-18
Nya biomarkörer – ämnen i blodet som bland annat påvisar sjuklighet i kärlen vid hjärt- och kärlsjukdom – kan komma att möjliggöra enklare diagnostik och bättre behandlingsutvärdering för patienter med sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Detta enligt en ny avhandling av Anna Sandqvist ...

Om våldtagna män i medicinsk praktik

2016-01-18
Det finns en begränsad kunskap om våldtäkt på män. Samtidigt har det börjat uppmärksammas i samhällsdebatten. I en ny avhandling vid Umeå universitet, utgår etnologen Jens Lindberg från sjukvårdens arbete, hur dessa frågor hanteras och hur manliga våldtäktsoffer tas emot.

Alla psoriasispatienter får inte nya biologiska läkemedel

2016-01-18
En genomgång av samlade hälsodata om svenska psoriasispatienter visar att patienterna behandlas olika. Till exempel har psoriasispatienter i storstadskommuner och högutbildade patienter större tillgång till behandling med biologiska läkemedel som är effektivare men också dyrare. Det visar en ny avha...

Sök fler avhandlingar


Sidansvarig: Presskontakt
2009-10-02

Utskriftsversion

RSS-flöde för PM om avhandlingar

Prenumerera på RSS-flödet för pressmeddelanden om avhandlingar: Avhandlingar