Till umu.se

Pressmeddelanden om avhandlingar

Utvecklad primärvård förbättrar folkhälsa i utsatta länder

2014-04-10
Trots många svåra utmaningar har man genom en ny primärvårdsstrategi i Bogotá, Colombia, lyckats förbättra olika vårdkvaliteten och barnhälsan, samtidigt som man har minskat klyftorna när det gäller hälsa i olika befolkningsgrupper. Det visar den avhandling som Paola Andrea Mosquera försvarar vid Um...

Svagt skydd i svensk lag för människohandelns offer

2014-04-07
Få som utsätts för människohandel i Sverige identifieras som brottsoffer. Den svenska straffrättsliga regleringen och andra åtgärder mot människohandel kopplas istället vanligtvis ihop med insatser mot prostitution. – Det rättsliga skyddet för människohandelns offer har bland annat därför inte för...

Provtagningsutbildning ger ökad patientsäkerhet

2014-04-07
Venprovtagning är ett komplext moment i vården där mycket ska stämma för att resultatet ska bli bra. En kort utbildning vid enheter som uppvisar problem kan öka kvaliteten på provtagningen och därmed också patientsäkerheten. Det konstaterar Karin Bölenius, i den avhandling som hon försvarar vid Umeå...

Personer med hjärtsvikt kan bli mer energieffektiva

2014-04-07
Äldre personer med hjärtsvikt behöver ofta mycket hjälp, men med arbetsterapeutiskt stöd kan de hitta nya energieffektiva sätt att klara sitt dagliga liv. Det visar Eva-Britt Norberg i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 11 april.

Mer kunskap om extrema tillstånd av materia

2014-04-02
Naturens extremer kan vara svåra att föreställa sig, men fysikern Dmitry N. Kobyakov ger i sin avhandling en ökad förståelse av egenskaper hos ultrakalla atomära gaser samt materia med extremt hög densitet i neutronstjärnor. Han lägger fram sina resultat vid Umeå universitet torsdagen den 3 april.

Telemedicin kan förbättra öronsjukvård i glesbygd och i utvecklingsländer

2014-04-01
Med modern telemedicinsk teknik är det möjligt att öka tillgången på öronsjukvård i glesbygd, och i utvecklingsländer där det råder brist på läkare. Det visar Thorbjörn Lundberg i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 4 april.

Bromsmekanism reglerar ansamlingen av immunceller vid inflammation

2014-03-27
Ett protein på ytan av vissa vita blodkroppar har potential att skydda kroppens vävnader vid inflammation. I den avhandling Åsa Stenberg försvarar vid Umeå universitet visar hon att proteinet SIRP-alfa kan bromsa ansamlingen av inflammatoriskt aktiverade vita blodkroppar.

Ljus avslöjar strukturförändringar i proteiner

2014-03-25
Therese Mikaelsson visar i sin avhandling hur man med fördel kan använda ljus för att bestämma avstånd inom stora molekyler, såsom exempelvis proteiner. Metoden är så känslig att mycket små förändringar i avstånd kan upptäckas. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 4 april.

Främre korsbandsskada påverkar knäfunktionen även på lång sikt

2014-03-24
En korsbandsskada ger negativa långtidskonsekvenser när det gäller självrapporterad knäfunktion, aktivitetsnivå, muskelstyrka och rörelsemönster. Detta oavsett om skadan enbart har behandlats med fysioterapi/sjukgymnastik eller i kombination med operation, enligt en avhandling från Umeå universitet.

Organiskt material påverkar tillgänglighet av arsenat och fosfat i miljön

2014-03-20
Naturligt organiskt material från nedbrutna växter och djur kan binda järn så starkt att det blir icke-reaktivt gentemot arsenat och fosfat. Detta leder i sin tur till att halterna av lösliga och rörliga näringsämnen och föroreningar i miljön blir högre. Det visar Anneli Sundman i sin avhandling som...

Unga med höga betyg väljer storstäder

2014-03-19
Storstäder lockar till sig människor med höga skolbetyg från årskurs 9 och universitetsutbildning. För dem som har högst betyg ger flytten också högre ekonomiska vinster, framförallt för kvinnor. Det visar Sofia Tano vid Umeå universitet i sin avhandling.

Välfungerande familj skyddar mot psykisk ohälsa vid kronisk sjukdom

2014-03-18
God familjefunktion är en tydlig skyddsfaktor för psykisk hälsa hos barn och ungdomar med kroniska sjukdomar i norra Ryssland. Det konstaterar Anna Zashikhina i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 21 mars.

Sök fler avhandlingar


Sidansvarig: Karin Wikman
2009-10-02

Utskriftsversion

RSS-flöde för PM om avhandlingar

Prenumerera på RSS-flödet för pressmeddelanden om avhandlingar: Avhandlingar