Till umu.se

Pressmeddelanden om avhandlingar

Gruppaktiviteter minskade depression bland äldre med demenssjukdom

2016-05-02
Forskning visar att gruppaktiviteter, både i form av högintensiv fysisk träning och sittande aktiviteter, minskade höga nivåer av depressiva symptom bland äldre personer med demenssjukdom på särskilt boende. Fysisk träning var däremot inte bättre mot depression än sittande aktiviteter, enligt en avh...

Elevers samtal ger naturvetenskapliga kunskaper mening

2016-05-02
Elevers lärande i naturvetenskap underlättas om eleverna uppmärksammas på hur naturvetenskapen knyter samman bekanta händelser med molekylära förklaringar och med symboler. Då får elever ett större engagemang för undervisningen och samtalar på ett sätt som kan öka lärandet. Det visar Anna-Karin West...

Snarkning bör opereras inte radiovågbehandlas

2016-04-25
Att ta bort halsmandlarna kan för vissa vara en effektiv behandling mot sömnapné, medan radiovågsbehandling av mjuka gommen sällan har någon långvarig effekt. Detta visar Thorbjörn Holmlund vid Umeå universitet i en ny avhandling som utvärderar kirurgiska behandlingsmetoder för sömnapné och snarknin...

Affärssystemsprojekt – en Volkswagen eller en Rolls-Royce

2016-04-21
Strategiska planer, organisatoriska konsekvenser och ekonomisk hållbarhet bör diskuteras innan man deltar i affärssystemsprojekt. I en avhandling från Handelshögskolan vid Umeå universitet, framkommer att leverantör och beställare behöver se över vilka konsekvenser det kan få för respektive part att...

Att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar – en balans för skolkuratorer

2016-04-21
Skolkuratorn måste balansera mellan ett kritiskt förhållningssätt till skolan och samtidigt skapa förtroende för sin yrkesmässighet för att uppfattas som en i kollegiet. Detta enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

Delar av Europa i riskzonen för dengue

2016-04-20
Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en modell för evidensbaserade epidemiologiska beräkningar av det myggburna dengueviruset. Resultaten visar att globala resmönster och klimatförändringar ökar spridningsrisken i tempererade områden för epidemier av dengue och potentiellt också andra klimatk...

Livscykeltänk stödjer resan mot hållbar bioekonomi

2016-04-19
Samhället är på väg att bli biobaserat och produkter gjorda av biomassa övertar allt fler funktioner som fossilbaserade produkter haft. För att säkerställa en hållbar övergång behövs metoder som kan hjälpa till att hitta de miljömässigt bästa lösningarna. Frida Røyne pekar i sin avhandling vid Umeå ...

Genmutation kopplad till ovanlig Västerbottenssjukdom

2016-04-18
I en ny avhandling vid Umeå universitet beskrivs upptäckten av en genmutation som ligger till grund för den ovanliga ärftliga blodsjukdomen CDA III, även kallad Västerbottensanemin. Genen – KIF23 – spelar en central roll i den process som styr avslutningen av celldelning.

Brister i konsumentskyddet kan bidra till överskuldsättning

2016-04-13
Skyddet mot överskuldsättning i de svenska rättsreglerna uppvisar stora brister, bland annat vad gäller möjligheter till en framgångsrik skuldsanering. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet, där Ann-Sofie Henrikson har analyserat konsumentskyddet mot överskuldsättning i de svenska rättsr...

Delirium hos äldre hjärtopererade patienter kopplat till högre risk för demens

2016-04-11
Delirium, eller akut förvirringstillstånd, är ett vanligt tillstånd för äldre hjärtopererade patienter. Delirium kan vara både en skrämmande och obehaglig upplevelse, men också öka risken att senare drabbas av demens, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Nya rön kan minska felläkning av handledsfrakturer

2016-04-11
Ny forskning kring handledsfrakturer visar att beslut om en nödvändig operation kan tas redan vid akuttillfället för att minska risken för felläkta frakturer. En avhandling vid Umeå universitet identifierar en uppsättning tillförlitliga kännetecken som kan identifiera när en operation behövs för att...

KOL minskar i befolkningen medan astma ökar

2016-04-11
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har minskat medan astma ökat i Norrbottens befolkning under de senaste två decennierna. Det är oklart varför astma ökat, men minskningen av KOL kan bero på årtionden av minskad rökning. Detta enligt en ny avhandling vid Umeå universitet.

Sök fler avhandlingar


Sidansvarig: Presskontakt
2009-10-02

Utskriftsversion

RSS-flöde för PM om avhandlingar

Prenumerera på RSS-flödet för pressmeddelanden om avhandlingar: Avhandlingar