Till umu.se

Pressmeddelanden om avhandlingar

Kvalitéer för lämplighet i polisyrket

2015-11-26
Vilka kvalitéer är viktiga för lämplighet som polis? Den frågan ställer Miguel Inzunza, Umeå universitet, i sin avhandling som han försvarar den 27 november.

Ultraljud kan identifiera patienter med risk för stroke

2015-11-24
Ultraljud, som ofta används för att upptäcka och undersöka åderförkalkning, kan också användas för att identifiera patienter med hög risk att i framtiden drabbas av stroke och som därför kan behöva en förebyggande operation. Eftersom kirurgiska ingrepp för att förhindra stroke anses hjälpa endast vi...

Reseråd minskar inte sjukdomsrisk

2015-11-24
Att resa utomlands innebär risk för sjukdom och bärarskap med antibiotikaresistenta bakterier, speciellt för studenter. Resediarré och luftvägsinfektioner är de vanligaste resesjukdomarna. Men även om resenärer följer vaccinationsklinikens råd kring hur man förebygger risker under resan så minskar f...

Datorer kan förstå bilder på samma sätt som konstnärer

2015-11-23
Föreställ dig datorer som kan förstå målningar eller måla abstrakta bilder på nästan samma sätt som människor. Bo Li har i sitt avhandlingsarbete utvecklat ett banbrytande koncept inom datorseende, interest curves, som baserar sig på kurvor och linjer och breddar området för datorers uppfattning av ...

Ultraljud kan mäta effekten av kolesterolsänkande medicin

2015-11-20
Nyligen introducerad avancerad ultraljudsteknik som används för noggranna studier av halsartärerna som försörjer hjärnan kan mäta effekten av kolesterolsänkande mediciner. En avhandling vid Umeå universitet visar att ultraljud erbjuder en strålningsfri, enkel och kostnadseffektiv metod för mäta effe...

Koloniala kvarlevor och tystade alternativ formar urfolks roll i naturskyddsförvaltning

2015-11-19
Dominerande föreställningar med rötter i koloniala idéer påverkar urfolks möjligheter till inflytande i förvaltning och styrning av naturskyddsområden på deras marker. Det visar Elsa Reimerson, Umeå universitet, i sin avhandling.

Mer kunskap om mekanismerna bakom celldöd

2015-11-18
Gamla och trasiga celler i kroppen måste bort. Därför är det viktigt att de system som kontrollerar celldöd är noggrant avvägda för att vi ska kunna fungera normalt. Martin Lidman har i sitt avhandlingsarbete tagit fram mer kunskap om de proteiner och mitokondriemembran som har nyckelroller i den pr...

Mer flexibla krav ger mindre finansiell information

2015-11-17
I en ny avhandling från Umeå universitet undersöker Giulia Giunti effekten av en ökad flexibilitet i redovisningsstandarder för börsnoterade bolag. Resultatet visar att mer flexibla krav leder till mindre rapporterad information i årsredovisningarna.

Nya oskaftade axelproteser är lika hållbara

2015-11-16
Relativt nya oskaftade axelproteser fungerar lika bra som skaftade proteser om benkvalitén är god och kan komma att bli standard inom axelproteskirurgi. I en uppföljningsstudie har forskare i Sundsvall utvärderat oskaftade axelproteser, som när de började användas 2007 väckte frågor kring benstabili...

Mångdisciplinär analys fördjupar förståelsen av komplexa molekylära system

2015-11-12
Genom en kombination av numeriska beräkningar, fysik och kemi ger Yang Huangs analyser mer molekylär kunskap om komplexa system såsom proteinhydratisering, molekylrörelser i joniska vätskor och vattendynamik i zeolitporer. Yang Huang försvarar sin avhandling den 26 november vid Umeå universitet.

Bättre utvärdering av behandling vid hornhinnesjukdom

2015-11-12
Bildanalys och resonansteknologi är metoder som för första gången möjliggör objektiv mätning av effekten av crosslinking, en behandling av ögonsjukdomen keratokonus. Behandlingseffekten kan mätas antingen genom bildanalys av ljusspridningen i hornhinnan före och efter behandlingen eller genom att mä...

Receptorer på benceller kopplas till nedbrytning och uppbyggnad av ben

2015-11-10
Receptorer i benceller aktiverar bennedbrytning vid kontakt med bakterier som orsakar inflammation hos patienter med tandlossning, lossnande tandimplantat eller ledinflammation. Upptäckten pekar på att de så kallade Toll-liknande receptorerna även spelar en nyckelroll i kroppens uppbyggnad av benväv...

Sök fler avhandlingar


Sidansvarig: Presskontakt
2009-10-02

Utskriftsversion

RSS-flöde för PM om avhandlingar

Prenumerera på RSS-flödet för pressmeddelanden om avhandlingar: Avhandlingar