Till umu.se

Presskontakter

Vid Umeå universitet finns informatörer vid varje fakultet som kan kontaktas för verksamhetsspecifika frågor. Det finns också en krisorganisation om en kris skulle uppstå. Pressansvarig för krisorganisationen är Mattias Mitz.

Informatörer vid Umeå universitet

Presschef

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se – mattias.mitz@umu.se

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicinsk fakultet

Daniel Harju
Tel: 090-786 64 65
daniel.harju@umu.se

Samhällsvetenskaplig fakultet

Ola Nilsson
Tel: 090-786 69 82
Mobil: 070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion