Till umu.se

1,5 miljoner kronor till tre Umeåforskare

[2013-01-21] Tre forskare vid Umeå universitet får dela på 1,5 miljoner kronor när Torsten Söderbergs Stiftelse delar ut forskningsanslag.

Följande projekt har tilldelats medel:

Europa i Norden 1648-1735

Svante Norrhem, institutionen för idé och samhällsstudier, 125 000 kronor

Etablering av en nerv och luktnerven som modell för läkning av nerv-hjärnbarriären

Anna Berghard, institutionen för molekylärbiologi, 495 000 kronor

On the Economics of Corporate Social Responsibility

Tommy Lundgren, Handelshögskolan, 876 000 kronor

Kontaktuppgifter till forskarna finns i personalkatalogen.

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid207480


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar