Pressmeddelanden från Umeå universitet

4 miljoner för forskning om YouTube

[2008-12-18] HUMlab vid Umeå universitet får 4 miljoner av KK-stiftelsen för att studera videosajten YouTube som arena för svenska ungdomars konstnärliga och kreativa uttryck.

Forskningsprojektet YouTube som performativ arena ska ge mer kunskap om ungas skapande på nätet, och hur medier och samhälle tolkar aktiviteter på denna arena. Språkforskare, en sociolog och en författare tar med sig sina kunskaper in i det spännande projektet. Forskningsresultaten knyts till en praktisk fallstudie där skolelever från Umeå kommer att skapa youtubematerial. Det ska sedan utmynna i ett verk, till vilket författaren Peter Kihlgård också kommer att bidra.

Projektet kommer att bidra med genomgripande kunskap om ungas kreativa användning av nätkulturer. Studier av samhällsdebatten skapar dessutom förutsättningar för en mer nyanserad och insatt medierapportering kring ett av samtidens mest omdebatterade kulturfenomen.

Projektet leds av HUMlab och genomförs i samverkan med institutionerna för språkstudier och sociologi vid Umeå universitet samt Kulturverket vid Umeå kommun.

I projektet deltar Patrik Svensson, lektor i humaniora och informationsteknik, Simon Lindgren, docent i sociologi, Stephanie Hendrick, doktorand i engelsk språkvetenskap, alla vid Umeå univeristet, samt Arne Berggren, konstnärlig ledare, Kulturverket.

För mer information om projektet, kontakta gärna projektledaren
fil dr Patrik Svensson, föreståndare vid HUMlab, Umeå universitet, 
tel 070-397 84 66 eller e-post patrik.svensson@humlab.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid16469


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar