Färre studieplatser ger också möjligheter

[2012-08-22] Fram till 2015 försvinner mer än 15 000 studieplatser från högskolorna, skriver Dagens Nyheter. För Umeå universitet handlar det om minst 1400 platser. – Det är för enkelriktat att bara se detta som ett problem, säger rektor Lena Gustafsson.

– Det är inget självändamål för oss att växa och bli större. Vi räknar oss som ett av landets stora universitet och är ett lärosäte med alla vetenskapsområden, vilket betyder att vi ska ha en bred utbildning. Men vårt mål är definitivt inte att ha så många utbildningsplatser som möjligt. Vi ska ha ett högt söktryck, en balanserad nivå på utbudet och erbjuda en utbildning med hög kvalitet, säger Lena Gustafsson.

Prioriteringar kan bli följden

De flesta av landets lärosäten fick för några år sedan tillfälligt ökade anslag. På detta sätt skulle de möta den ekonomiska nedgången med fler utbildningsplatser. I år har anslaget upphört. I en artikel i Dagens Nyheter höjs upprörda röster från några av landets lärosäten. Lena Gustafsson menar att förändringarna både innebär plus och minus för Umeå universitets räkning.
– I sak kan det vara svårt att hantera, men samtidigt ska vi inte glömma att vi måste anpassa utbildningen efter de behov som finns i samhället och hur vi vill utveckla kvaliteten på vår utbildning. Det kan få till följd att vi måste göra prioriteringar som innebär en minskning av antalet utbildningar, säger hon.

Viktigt att öka kvaliteten

Anders Fällström är vicerektor för utbildning. Han poängterar att även om gymnasiekullarna minskar leder detta inte per automatik till ett lägre söktryck. Umeå universitet erbjuder många utbildningar via nätet, på distans och även olika former av vidareutbildning. Därför slår de demografiska förändringarna inte lika hårt.
– Viktigast för oss är att öka kvaliteten i våra utbildningar och se över det utbildningsutbud som vi erbjuder, förklarar han.

Relaterad information

Dagens Nyheter: Högskolor tvingas dra in 15 000 platser
Västerbottensnytt: Universitetet minskar platser

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid196462


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar