Pressmeddelanden från Umeå universitet

Hög kvalitet enligt Högskoleverket

[2012-04-25] Hög kvalitet eller mycket hög kvalitet. Det omdömet ger Högskoleverket 11 av 14 utvärderade utbildningar vid Umeå universitet. För tre utbildningar väntar en ny granskning inom ett år.

Foto: Andreas Nilsson

Två utbildningar – kandidat- och masterprogrammen i geovetenskap/naturgeografi – når den högsta nivån på betygsskalan: mycket hög kvalitet. Toppbetyget kommer att ge extra pengar vid regeringens resurstilldelning nästa år.

Omdömet ”hög kvalitet” får nio utbildningar inom geografi, kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, nationalekonomi, psykologi samt den femåriga utbildningen som leder till en psykologexamen.
– Vårt mål är att kunna erbjuda våra studenter en högkvalitativ utbildning. Det är givetvis väldigt glädjande när externa granskare nu konstaterar att så är fallet. Extra roligt är det att vi i två fall når allra högsta nivå, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet.

Högskoleverkets bedömer att tre utbildningar vid Umeå universitet har bristande kvalitet. De kommer att följas upp och får ett år på sig att rätta till bristerna. Kritiken gäller det tvååriga kandidatprogrammet i journalistik samt de utbildningar som leder till magisterexamen i kulturgeografi och masterexamen i psykologi. Viktigt att poängtera i sammanhanget är att den femåriga psykologutbildningen inte berörs av detta, utan får betyget hög kvalitet. Detsamma gäller för kandidat- och masterexamen i kulturgeografi.
– Vi kommer nu att gå igenom Högskoleverkets omdömen och sedan se till att stärka berörda utbildningarna. Journalistprogrammet blir till hösten treårigt och har redan omarbetats. De två övriga utbildningarna berör sammanlagt drygt tio studenter, vilket kommer att underlätta vårt kvalitetsarbete, berättar Anders Fällström.

De resultat som Högskoleverket nu presenterar är utvärderade enligt en ny modell, där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. I den första omgången har Högskoleverket utvärderat kvaliteten på sammanlagt 189 utbildningar vid 25 universitet och högskolor.

Sammanlagt har 29 utbildningar vid 14 lärosäten fått omdömet mycket hög kvalitet. Av dessa är 16 utbildningar inom geovetenskap och närliggande ämnen. Över 60 procent av alla utbildningar i utvärderingen, 119 stycken, har fått omdömet hög kvalitet. Drygt en femtedel, eller 41 stycken, har bristande kvalitet.

Under åren 2011-2014 kommer Högskoleverket att utvärdera alla utbildningar som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå. Totalt handlar det om cirka 6000 utbildningar.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet
Telefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se

Högskoleverkets pressmeddelande

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid188377


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar