Pressmeddelanden från Umeå universitet

Högsta betyg till två civilingenjörs-
utbildningar vid Umeå universitet

[2013-10-29] Umeå universitets civilingenjörsutbildningar i teknisk fysik och i interaktion och design får högsta betyg av Universitetskanslersämbetet. Flertalet övriga utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap håller hög kvalitet i utvärderingen. För fem utbildningar väntar uppföljning inom ett år.

– Umeå universitets civilingenjörsutbildning i teknisk fysik är den enda av landets sju utbildningar som får det allra högsta omdömet. Vår civilingenjörsutbildning i interaktion och design är unik i landet och det känns väldigt glädjande att den också får toppbetyg, säger Staffan Andersson, prodekan vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.
Av Sveriges 78 granskade civilingenjörsutbildningar är det 19 som får omdömet mycket hög kvalitet, två av dem finns alltså vid Umeå universitet.

Universitetskanslersämbetet har totalt utvärderat drygt 360 utbildningar i ingenjörs- och teknikvetenskap vid 24 av landets universitet och högskolor.
– Huvuddelen av de granskade utbildningarna vid vår fakultet är yrkesutbildningar av högskole- och civilingenjörer, säger Staffan Andersson. Av dessa får sex av nio betyget hög eller mycket hög kvalitet. Vår erfarenhet är också att studenterna är nöjda med sina utbildningar.

Sex av de granskade utbildningarna inom ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet får omdömet hög kvalitet. Dessa är de treåriga högskoleingenjörsutbildningarna i byggteknik och energiteknik, civilingenjörsutbildningarna i teknik datavetenskap och bioteknik, samt masterprogrammen i datavetenskap och beräkningsteknik.

108 av landets granskade utbildningar – en tredjedel – bedöms ha bristande kvalitet. Vid Umeå universitet har fem utbildningar fått bristande kvalitet. Det gäller kandidatprogrammet i datavetenskap, högskoleingenjörsutbildningen i elektronik- och datorteknik, högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik, civilingenjörsutbildningen i energiteknik och utbildningen på masternivå i elektronik.
– Vi kommer omedelbart att påbörja arbetet med att analysera bristerna för att kunna vidta åtgärder direkt inför nästa hösttermin, säger Staffan Andersson. En del av de program som konstaterats ha brister har få studenter och utvärderingen baseras därför på ett litet antal examensarbeten, vilket understryker behovet av en noggrann analys.

När en utbildning får omdömet bristande kvalitet har lärosätet ett år på sig att avhjälpa bristerna. Universitetskanslersämbetet gör en uppföljning och kan därefter dra tillbaka sitt ifrågasättande av examensrätten.Läs pressmeddelandet från Universitetskanslersämbetet

För mer information, kontakta gärna:

Staffan Andersson, prodekan, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Telefon: 072–541 14 33
E-post: staffan.andersson@tfe.umu.se

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid223918


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar