Till umu.se

Pressmeddelanden från Umeå universitet

Kempestiftelserna offentliggör den första Gunnar Öquist Fellow

[2012-12-03] Tisdag den 4 december klockan 15 offentliggör Kempestiftelserna den första Gunnar Öquist Fellow. En mycket lovande forskare kommer då att tilldelas utmärkelsen i form av ett anslag på tre miljoner kronor och ett personligt pris på 50 000 kronor.

– Umeå universitet har namn om sig att ge goda förutsättningar för banbrytande forskning. Det är emellertid svårt för unga forskare med djärva idéer att få finansiering. Kempestiftelserna vill aktivt bidra till att bryta denna trend genom att stärka unga forskares karriärmöjligheter, säger Carl Kempe, ordförande i Kempestiftelserna.

Kempestiftelserna har därför beslutat att utse en Gunnar Öquist Fellow. Förutom ett forskningsanslag om tre miljoner kronor, som får disponeras fritt under tre år, får den utsedda även 50 000 kronor som ett personligt pris.

Professor Gunnar Öquist, Umeå universitets kanske internationellt sett mest välkände forskare, ställer upp med sitt namn och sitt mentorskap för den utvalda personen. Genom sitt långvariga arbete i Kungliga Vetenskapsakademien och sina många kontakter med Nobelpristagare har han värdefull erfarenhet av banbrytande forskning, som kan komma den utvalda personen till del. Det är Kempestiftelsernas avsikt att utmärkelsen ska delas ut i tre år, varefter en utvärdering sker.

Kempestiftelserna har utvärderat lämpliga kandidater, och valt en mycket lovande ung forskare för utmärkelsen. Gunnar Öquist har inte deltagit i urvalsprocessen, men godkänt valet.

Den första Gunnar Öquist Fellow kommer att ta emot utmärkelsen vid en ceremoni och samtidigt ge en kort presentation av sin forskning.

Tid: 4 december 2012 klockan 15.00
Plats: Stora hörsalen, KBC-huset, Umeå universitet

Karta till KBC-huset

För ytterligare information, kontakta gärna:

Carl Kempe, ordförande i Kempestiftelserna
Telefon: 070-5903693

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid204495


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar