Pressmeddelanden från Umeå universitet

Kommunala bolag i stor forskningssatsning

[2012-05-29] Umeå universitet, Umeå Energi, Umeva och Bostaden satsar tillsammans över 28 miljoner kronor på ett nytt forskningssamarbete. Tillsammans med de kommunala bolagen ska universitetets forskare utveckla energieffektivare byggnader, grönare teknik och ekonomi.

De kommunala bolagen går in med sammanlagt 11,5 miljoner kronor. Umeå universitet förstärker samtidigt forskningen inom de aktuella områdena med 17 miljoner kronor.
– Det här samarbetet betyder väldigt mycket för Umeå universitet. Samtidigt som det ger oss möjlighet att bygga upp en stark forskningsplattform kommer det att bidra till viktiga resultat för en hållbar utveckling i kommunen, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Bostaden och Umeå universitet samarbetar sedan tidigare inom projektet Hållbara Ålidhem för att sänka energiförbrukningen i stadsdelen. I den nya satsningen fördjupar parterna samarbetet. De kommer nu att utveckla nya metoder och strategier för energieffektivt byggande och förvaltning. Kunskapen är viktig – nästan 40 procent av Sveriges energianvändning är kopplad till bebyggelse och enligt de mål EU fastställt ska energiförbrukningen ha minskat med 20 procent till 2020.

– Bostaden inledde ett samarbete med institutionen för tillämpad fysik och elektronik i samband med starten av hållbarhetsprojektet för Ålidhem. Det har gett oss en förståelse för att vi som företag har stor nytta av de vetenskapsbaserade analyser som samarbetet gett. En fortsättning är därför naturlig för oss och vi ser fram emot att Umeå får en unik forskning inom denna sektor, säger Ann-Sofi Tapani, vd på Bostaden.
Inför samarbetet med Umeå Energi och Umeva har Umeå universitet skapat en ny forskningsmiljö för områdena grön teknik och miljöekonomi. Den sammantagna akademiska kompetensen blir unik i landet. Utgångspunkten är att ta ett helhetsgrepp på viktiga miljöfrågor och forskningen omfattar till exempel effektivare analysverktyg, vattenrening samt grön bokföring och upphandling. Forskarna kommer bland annat att studera kemiska processer för att sedan översätta dem till ekonomiska termer.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Umeå universitet. Genom att bidra till nya gröna forskningsresultat kan vi skapa en hållbar framtid för regionen. Det tycker vi som Umeåbornas eget energibolag är viktigt. Umeå Energi ska vara helt klimatneutralt år 2018 och vi jobbar ständigt med att minska vårt eget – och våra kunders – klimatavtryck. Då är en satsning på grön teknik och miljöekonomi ett viktigt steg, säger Göran Ernstson, vd för Umeå Energi.

– Vi är i framkant i världen avseende integrerade miljösystem inom kommunalteknik här i Umeå. Tillsammans med Umeå universitet och systerbolagen kan vi utveckla vår kompetens och medverka till att vår systemkompetens kommer, lokalt och nationellt näringsliv, till godo för en bättre livsmiljö, säger Tomas Blomqvist, vd för Umeva.

Bidragen kommer att användas till strategiska nyrekryteringar av forskare inom de olika områdena. Forsknings- och samordningsansvariga för grön teknik och miljöekonomi är professor Mats Tysklind och universitetslektor Johan Trygg vid kemiska institutionen samt professor Runar Brännlund vid Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE) vid Handelshögskolan. För satsningen inom energieffektivisering ansvarar Staffan Andersson, universitetslektor vid institutionen för tillämpad teknik och elektronik.

– Jag är väldigt glad att vi undertecknat ett avtal där vi tillsammans kommer att arbeta för ett mer hållbart Umeå. Det här är ett långsiktigt samarbete som kommer att komma alla parter till godo, säger Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation.

PressbildBildtext: Umeå universitet undertecknar samarbetsavtal med Umeva, Umeå Energi och Bostaden. Främre raden: Tomas Blomqvist, vd för Umeva, Ann-Sofi Tapani, vd för Bostaden, Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet och Göran Ernstson, vd för Umeå Energi. Bakre raden: Runar Brännlund, professor vid Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE) vid Handelshögskolan; Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation samt Mats Tysklind, professor vid kemiska institutionen.
Foto: Mattias Pettersson

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet
Telefon: 073-079 42 91

Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation
Telefon: 070-207 20 02

Tomas Blomqvist, vd, Umeva
Telefon: 070-518 27 47

Göran Ernstson, vd, Umeå Energi
Telefon: 070-650 13 97

Ann-Sofi Tapani, vd, Bostaden
Telefon: 070-582 72 02

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid190758


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar