Pressmeddelanden från Bildmuseet

Konsthögskolan / Cultural Capital

[2014-04-22] Årets examensutställning från Konsthögskolans masterklass har titeln Cultural Capital. Den visar enskilda verk av 14 nya konstnärer men också gemensamma konstinterventioner med koppling till det offentliga rummet och det europeiska kulturhuvudstadsåret i Umeå.

Välkommen till pressvisning på Valborgsmässoafton, 30 april kl 10:00. Konstnärerna finns på plats för att berätta om sina verk. Medverkar gör också utställningens kurator Viktor Neumann och studenternas handledare, professor Florian Zeyfang.

Varje vår visar Bildmuseet en utställning med avgångsklassen på masterprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan, Umeå universitet. Årets utställning har titeln Cultural Capital och presenterar verk av Lasse Brink, Mark Frygell, Jonas Gazell, Anna Johansson, Ingrid Klintskog, Wenche Crusell, Jens Lindqvist, Camilla Lundquist, Chris Magnusson, Ida Persson, Jaqueline Shabo, Madelaine Sillfors, Matti Sumari och Fabian Tholin. Utställningen är kuraterad av Viktor Neumann, frilansande kurator baserad i Berlin. Handledare har varit Florian Zeyfang, professor vid Konsthögskolan.

Cultural Capital visar enskilda verk av de nyexaminerade konstnärerna men också gemensamma interventioner med koppling till det offentliga rummet och staden Umeås status som europeisk kulturhuvudstad 2014. Varsamma om ett uppfattat kulturellt kapital är dessa konstnärliga interventioner resultatet av undersökningar av och reflektioner över konstnärens roll i det sociala fältet.

Vernissage lördag 3 maj kl 14:00 - välkommen! Studenterna presenterar sin utställning på tisdag 6 maj 18:30, söndag 11 maj 14:00 och tisdag 13 maj 18:30. Till utställningen hör en katalog som kan köpas i Bildmuseets shop.

Med stöd från Umeå2014 kommer masterklassen också att medverka i en utställning på ZK/U i Berlin (Zentrum für Kunst und Urbanistik / Center for Art and Urbanistics), från 30 maj - 5 juni 2014.

För ytterligare information, kontakta

Lisa Lundström, intendent Bildmuseet
lisa.lundstrom@bildmuseet.umu.se
090-786 7012

Redaktör: Helena Vejbrink

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid234387


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar