Mahmoud Eljammaly har försvarat sin licentiate avhandling

[2018-03-01] Mahmoud Eljammaly har försvarat sin licentiate avhandling med titeln ”Identification and Tuning of Algorithmic Parameters in Parallel Matrix Computations: Hessenberg Reduction and Tensor Storage Format Conversion”.

Betygsnämnden bestod av: 

Professor Martin Berggren, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.
Universitetslektor Elisabeth Larsson, Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap, Uppsala universitet. 
Professor Oleg Seleznjev, Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet.

Handledare är Bo Kågström, professor, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.

Redaktör: Mikael Hansson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid290553


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar