Pressmeddelanden från Umeå universitet

Maria Karlsson pedagogisk pristagare
vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

[2017-03-02] Maria Karlsson, Handelshögskolan, statistik, blir 2017 års mottagare av det pedagogiska priset vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Hon får priset för sitt starka engagemang i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

– Jätteroligt. Känns som en uppskattning för ett långt arbete med kursutveckling och en uppmuntran att fortsätta att pröva nya metoder, säger Maria Karlsson som sedan 2006 arbetar som universitetslektor i statistik vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.

I sin motivering skriver Samhällsvetenskapliga fakultetens dekan Ulrika Haake att Maria Karlsson är en starkt engagerad lärare med omfattande erfarenhet av såväl undervisning på samtliga nivåer som utveckling av kurser och program. Hon har på ett konstruktivt sätt arbetat med att stödja studerandeaktivt lärande.

Maria Karlsson har även arbetat med att vidareutveckla metoder för så kallade flippade klassrum. Begreppet står inte för att undervisningen skulle vara allmänt utflippad, utan för att man har vänt, flippat, på var man gör vad. Istället för att läraren håller föreläsningar i lärosalen som studenterna sedan går hem och jobbar enskilt kring, hålls föreläsningar via datorn och man använder sedan klassrumsträffarna till att lösa och diskutera problem och analysera data tillsammans. På den kurs där Maria undervisar just nu prövar hon och hennes kollegor för första gången en programvara där studenterna kan ställa frågor i direkt anslutning till de filmade föreläsningarna.

Maria Karlsson är sedan 2016 Meriterad lärare enligt Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. Hon disputerade i statistik 2005 vid Umeå universitet där hon också dessförinnan har skaffat sig sin grundutbildning.

– Jag ser fram emot att fortsätta kombinera arbete med utbildning och forskning. Utbildning borde vara lika meriterande som forskning i den akademiska världen. Även om det har blivit klart bättre är vi inte där riktigt än, säger Maria Karlsson.

Och det är statistikens värld som lockar Maria även framöver.

– Statistik är så kul och blir allt viktigare i dagens komplexa samhälle att det är jätteviktigt med bra utbildning och forskning inom det. Personligen tycker jag också att det är spännande att grotta ned mig i utveckling av statistiska metoder, säger Maria Karlsson.

Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris består av diplom och en prissumma på 30 000 kronor. Priset delas ut vid universitetets vårpromotion 20 maj 2017.
 

För mer information, kontakta gärna


Maria Karlsson
Handelshögskolan vid Umeå universitet
Telefon: 090-7865596
E-post

Foto: Elin Berge

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid279979


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar