Till umu.se

Pressmeddelanden från Umeå universitet

Miljonstöd till genusforskning vid Umeå universitet

[2012-09-27] Det största av fyra projektbidrag för genusforskning som Vetenskapsrådet delar ut 2012 tillfaller ett projekt vid Umeå universitet.

Katarina Hamberg, professor i allmänmedicin vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får sammanlagt när 3,8 miljoner från Vetenskapsrådet i bidrag 2013-2015 för projektet Könsskillnad vid behandling med djup hjärnstimulering vid Parkinsons sjukdom - olika behov eller bias? Genusstudier av attityder, överväganden och erfarenheter hos patienter och personal.

Totalt inkom 15 ansökningar till Vetenskapsrådet, varav fyra beviljades anslag. Det överlägset största projektanslaget tillfaller Katarina Hambergs projekt. Hennes projektanslag på närmare 3,8 miljoner kronor motsvarar nästan en tredjedel av de totalt tolv miljoner kronor som Vetenskapsrådet beviljat.

Utlysningen "Projektbidrag - Genusforskning inom medicinens teknik" är en särskild satsning för att stimulera genusforskning inom området medicinens teknik. Medicinens teknik innefattar här högteknologiska processer, ingrepp eller instrument likaväl som mer vardagliga tekniska apparater eller hjälpmedel inom hälso- och sjukvård. Utlysningen avser genusforskningsprojekt om teknikens konsekvenser, tillgänglighet, innebörd eller betydelse för olika målgrupper.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Katarina Hamberg, professor i allmänmedicin vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Mobil 070-218 64 17
E-post katarina.hamberg@fammed.umu.se

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid198648


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar