Nationell kompetensnod inom registerforskning och Data Access Unit

[2018-02-02] Umeå universitet är från och med den 1 januari 2018 ett av sju lärosäten i konsortiet som leder den nationella forskningsinfrastrukturen Svensk nationell datatjänst.

Umeå universitet har nu utsetts till nationell kompetensnod inom registerforskning, och vid Universitetsbiblioteket byggs en Data Access Unit upp som lokalt stöd i att hantera alla sorters forskningsdata.

Xavier de Luna, professor i Statistik är en av de domänspecialister som utses till Umeås kompetensnod.

Läs mer

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid289896


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar