Nu startar bygget av nya Humanisthuset på Campus Umeå

[2013-10-22] Akademiska Hus investerar 74 miljoner kronor i ombyggnaden som ska ge Humanisthuset en ny tydlig entré och fler öppna, flexibla studieytor. Projektet är en viktig del av Umeå universitets arbete med att skapa framtidens kreativa och interaktiva kunskapsmiljöer.

Det är den moderna pedagogiken med nya arbetsmetoder som ligger till grund för Umeå universitets och Akademiska Hus verksamhetsanpassning av Humanisthuset. Byggnaden från 1972 är en av de äldsta på campus och ska nu moderniseras för att bättre passa dagens undervisning som bygger på att studenterna både är mer aktiva och arbetar mycket i grupp. På plats att ta det första spadtaget fanns idag Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet, och David Carlsson, regiondirektör för Akademiska Hus Region Norr.

– Vi vill att Umeå universitets fysiska miljöer och lokaler ska vara utformade så att vi kan bedriva modern pedagogik och undervisning. Samarbetet med Akademiska Hus är därför både spännande och viktigt. Det nya Humanisthuset kommer att betyda mycket – inte minst för våra studenter, säger Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet.

I husets hjärta kommer ett antal slutna rum att rivas ut för att göra plats för en öppen studieyta i anslutning till lärosalarna och kaféet. Tanken är att skapa en avslappnad miljö som kan användas både i kombination med undervisningen och för studier ensam eller i grupp. Ytan ska bestå av en kreativ del med öppen, trivsam atmosfär samt en interaktiv, mer tekniktung studiemiljö.

Samtidigt byggs huset ut med 500 kvadratmeter uppdelade på två plan. En ny huvudentré kommer att uppstå längs den södra fasaden och bättre öppna upp Humanisthuset mot det flöde av studenter som rör sig från Beteendevetarhuset, Universitetsbiblioteket och Lindellhallen. Dagens trånga kafé expanderar i den nya entrén samtidigt som den humanistiska fakulteten här kommer att inrätta både informations- och utställningsytor. Ombyggnationen innefattar även innergården, som öppnas upp med ett glasparti mot den del av campusområdet mellan Universitetsbiblioteket och Humanisthuset som kallas Vindarnas torg.

− Omvandlingen av husets hjärta kommer att ge fantastiska förutsättningar för studenter och forskare att mötas och utvecklas genom att dela kunskaper med varandra, säger David Carlsson, regiondirektör för Akademiska Hus Region Norr.

Både Akademiska Hus och Umeå universitet ställer höga klimat- och miljökrav och Humanisthuset kommer att miljöklassas enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Ombyggnationen planeras vara helt färdigställd för inflyttning hösten 2014.

Högupplöst skiss på HumanisthusetSkisser: Sweco

För mer information:

David Carlsson, regiondirektör Akademiska Hus Region Norr
Tel: 0706-46 31 19
E-post: david.carlsson@akademiskahus.se

Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet
Tel: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@umu.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid223623


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar