Nya pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

[2017-12-21] Umeå universitet har utnämnt ytterligare sju lärare som meriterade enligt universitetets pedagogiska meriteringsmodell. Sedan systemet infördes för fyra år sedan har det genomförts 141 utnämningar till meriterad eller excellent lärare.

Meriteringsmodellen är gemensam för hela universitetet och ända sedan starten har processen kvalitetssäkrats av nämnden för högskolepedagogisk meritering. Samtliga fakulteter har representanter i nämnden, liksom studentkårerna, personalenheten och universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).

Under 2018 införs några nyheter i modellen, till exempel finns en ambition att handläggningen av ansökningarna stegvis ska föras över från nämnden till fakulteterna. Nämnden kommer framför allt att ha en rådgivande, samordnande och kvalitetssäkrande funktion medan alla beslut fattas av fakulteterna.

- Det är viktigt att fakulteterna bygger upp rutiner för att bedöma pedagogisk skicklighet, eftersom detta kan få betydelse vid anställning och befordran. Det arbete som skett inom nämnden för högskolepedagogisk meritering har resulterat i robusta kriterier och en tydlig handläggningsprocess, säger Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering.

Ytterligare en nyhet är att lärare som har utnämnts i en pedagogisk meriteringsmodell vid ett annat lärosäte, inom Sverige eller internationellt, har möjlighet att få denna utnämning validerad vid Umeå universitet. Ansökan om validering lämnas till respektive fakultet och valideringen sker av nämnden för högskolepedagogisk meritering.

- Detta är nytt för Umeå universitet och därför kommer en arbetsgrupp att ta fram ett förslag på hur valideringsprocessen ska se ut, säger Katarina Winka, UPL, som kommer att leda arbetsgruppen. 

Följande personer utnämns till meriterade lärare:

Humanistiska fakulteten:

  • Berit Aronsson, universitetslektor, institutionen för språkstudier
  • Coppélie Cocq, docent/forskare, HumLab
  • Thomas Girmalm, universitetslektor, institutionen för idé- och samhällsstudier

Samhällsvetenskapliga fakulteten:

  • Annika Manni, universitetslektor, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten:

  • Jan Larsson, professor, institutionen för molekylärbiologi

Medicinska fakulteten:

  • Britt-Marie Lindgren, universitetslektor, institutionen för omvårdnad
  • Ulla Nygren, universitetslektor, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för arbetsterapi

För mer information, kontakta gärna:

Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet
Telefon: 073-034 81 04
E-post: heidi.hansson@umu.se

Katarina Winka, Universitetspedagogik och lärandestöd
Telefon: 090–786 58 79
E-post: katarina.winka@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid289150


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar