Pressmeddelanden från Umeå universitet

Ökat samarbete för hållbar stadsutveckling

[2012-09-14] Umeå kommun och Umeå universitet fördjupar sitt samarbete. En gemensam avsiktsförklaring ska göra Umeå till ”den nordliga kraften för hållbar stadsutveckling”. Avtalet undertecknades den 18 september i samband med konferensen ”Hard Rain: Whole Earth?”.

– Nu tar vi ytterligare ett steg framåt tillsammans med universitetet och näringslivet för att utveckla Umeå och den nordliga regionen med sikte på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle, säger Lennart Holmlund (S), ordförande, kommunstyrelsen, Umeå kommun.

– För att kunna möta de stora samhällsutmaningarna med lösningar som är långsiktigt hållbara krävs kunskap och samarbete. Våra olika roller är komplementära och nödvändiga. Vi ser med glädje och tillförsikt fram emot ett fördjupat samarbete, ett samarbete som redan har en lång historia, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Presskonferens

Lennart Holmlund och Lena Gustafsson undertecknar avsiktsförklaringen klockan 12.30 vid brashörnan utanför Aula Nordica. I samband med det är medier välkomna till en pressträff fram till cirka 13.15.

Några medverkande från konferensen ”Hard Rain: Whole Earth?” kommer också att närvara: Mark Edwards, grundare av Hard Rain Project; Björn Andersson, Sveriges chefsförhandlare i Rio; Lena Ag, generalsekreterare för kvinna till kvinna och Birgitta Heijer, tillförordnad landshövding i Västerbotten.

Värd för presskonferensen är Ingvar Rönnbäck, telefon: 070-604 72 01.

Ökat samarbete och nya mötesplatser

Satsningen ska bland annat öka samarbetet kring forskning och utveckling för hållbar stadsutveckling, både på nationell och internationell nivå. Den ska också skapa mötesplatser för forskning, samhälle och näringsliv för att uppmärksamma och lyfta fram Umeås kompetens inom området.

Söka finansiering

Parterna vill också samverka för att öka den externa finansieringen av Umeås gemensamma satsningar för hållbar utveckling. Under hösten förväntas regeringen ta beslut om pengar för en nationell satsning på hållbar stadsutveckling på några platser i landet och Umeå är en av kandidaterna. Väntade EU-satsningar på hållbar stadsutveckling i nästa programperiod 2014–2020 är också en bakgrund till avsiktsförklaringen.

Uppmärksammade projekt

Umeå arbetar på många sätt för hållbar stadsutveckling. Några uppmärksammade projekt är Energieffektivt byggande i kallt klimat, Laddhybridbussar i stadstrafik och Hållbara Ålidhem, där stadsdelen Ålidhem rustas upp för att minska energiförbrukningen i området, skapa trivsammare och tryggare utemiljö och omvandla området till en hållbar stadsdel.

Konferens för global hållbarhet

Avsiktsförklaringen undertecknas i samband med "Hard Rain: Whole Earth?", en öppen konferens för rättvis och hållbar global utveckling, tisdag 18 september i Aula Nordica, Umeå universitet. Representanter från internationella organisationer, forskare och experter inom hållbar utveckling ger sin syn på global hållbarhet, resultaten från Rio+20 och klimatförhandlingar med sikte på vad som behöver göras för en rättvis och hållbar global utveckling.

Konferensen är en del av SEE, Västerbottens hållbarhetsvecka, och ett samarrangemang av Globala Västerbotten, Region Västerbotten, Sida, Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå universitet och Umeå kommun.

Foto: Christina Hülsmann

Läs mer om konferensen ”Hard Rain; Whole Earth?” Avsiktsförklaring "Umeå – den nordliga kraften för hållbar stadsutveckling"

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson
rektor
Umeå universitet
090-786 53 50
073-079 42 91
lena.gustafsson@adm.umu.se

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Agneta Marell
vicerektor
Umeå universitet
090-786 69 66
070-207 20 02
agneta.marell@adm.umu.se

Annika Nordlund
ledamot
Strategiska rådet för samverkan och innovation
Umeå universitet
090-786 78 30
annika.nordlund@psy.umu.se

Åsa Bäckström
miljösamordnare
Umeå universitet
070-202 95 12
asa.backstrom@adm.umu.se

Albert Edman
utvecklingsstrateg
Umeå kommun
070-297 18 19
albert.edman@umea.se

Sara Wård
miljöstrateg
Umeå kommun
090-16 14 26
070-611 45 51
sara.ward@umea.se

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid197723


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar