Till umu.se

Platsbundna innovationer – finns de?

[2012-07-05] Det behövs samverkan och ett väl fungerande lokalsamhälle för att kunna möta dagens behov av innovationer. Detta var en av panelens konklusioner när PwC arrangerade seminariet "Platsbundna innovationer – finns de?" i Almedalen. Vicerektor Agneta Marell medverkade i panelen.

Under seminariet lyfte Agneta Marell universitetens roll i relation till platsens betydelse. Universitetets roll i innovationssystemet är att ligga i forskningsfronten på en global nivå. Numera är dessutom utbildningen, inte bara forskningen, en viktig del av innovationssystemet.

I seminariet deltog även: Enrico Baraldi professor Ångström lab Uppsala universitet, Christina Lugnet Generaldirektör Tillväxtverket, Umeås kulturhuvudstadsdirektör Jan Björinge och Carola Gunnarsson Centerpartiet Sala kommun.

Sammanfattning från seminarietSpännande städer skapar spännande innovationer

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid194690


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar