Till umu.se

Stipendier till studenter på företagarprogrammet

[2012-03-14] Sammes Stiftelse har belönat tolv studenter på Campus Skellefteås företagarprogram med utvecklingsstipendier på totalt drygt 92 000 kronor.

Det är sju projekt som vardera har tilldelats mellan 5000 och 20 000 kronor. För stipendierna ska studenterna få möjlighet att utveckla den kompetens som är nödvändig för att ta fram nya produkter och tjänster eller för att överta befintliga företag.

Företagarprogrammet ges i Skellefteå av Handelshögskolan vid Umeå universitet i nära samarbete med näringslivet i Skellefteå.

Sammes stiftelse stödjer studenter och anställda som har affärs- eller produktidéer och är verksamma på Campus Skellefteå eller studerar på annan ort men är skrivna i Skellefteå. Stiftelsen kan även stödja forskning inom företagande.

I denna omgång belönade stiftelsen sammanlagt 16 projekt och 30 studenter med utvecklingsstipendier, övriga studenter läser program vid Luleå tekniska universitet. Den totala summan uppgick till närmare 194 000 kronor.

Stipendiaterna får stöd och rådgivning av Innovation Västerbotten, Ny företagarcentrum, Connect Norr och CENTEK. Flera av de tidigare stipendiaterna driver i dag företag.

Mer information:

FöretagarprogrammetHandelshögskolanSammes Stiftelse

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid184961


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar