Pressmeddelanden från Umeå universitet

Tänkvärda samtal med toppforskare

[2012-09-09] Ska vi lita på magkänslan när vi fattar beslut? Hur skiljer sig människors kognition från apors? Dessa frågeställningar och många fler tas upp på en konferens som institutionen för psykologi vid Umeå universitet arrangerar 3-5 oktober. På plats finns elva toppforskare i kognitionsvetenskap.

De flesta vetenskapliga konferenser brukar i första hand rikta sig till forskare. När institutionen för psykologi vid Umeå universitet i höst anordnar en konferens i kognitionsvetenskap riktar de sig istället primärt till studenter – men också andra som kan tänkas vara intresserade.

– Vi vill skapa en mötesplats för studenter, tidigare studenter, världsledande forskare och näringsliv. Vår förhoppning är också att Umeåborna tar chansen att delta, eftersom programmet tar upp frågeställningar som är högaktuella för det samhälle vi lever i, säger Mattias Lundberg, samverkansansvarig vid institutionen för psykologi, Umeå universitet.

Såväl svenska som utländska forskare medverkar på konferensen. Exempel på fler frågeställningar som finns med på programmet är:
• Hur utvecklas vårt tänkande och vårt språk när vi blir äldre?
• Hur viktig är design för användarvänligheten?
• Är öronvittnen pålitliga källor vid rättegångar?

Forskarna deltar också i paneldiskussioner där åhörarna får möjlighet att interagera med experterna.

Konferensen hålls i huvudsak på engelska och är gratis för samtliga åhörare.

Mer information om talare, schema och registrering

Studentkonferens i kognitionsvetenskap
Plats: Umeå Folkets hus
Tid: 3-5 oktober

För ytterligare information, kontakta gärna:

Mattias Lundberg, samverkansansvarig, institutionen för psykologi
E-post: mattias.lundberg@psy.umu.se
Tel: 070-3154078

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid197448


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar