Tusentals matematiklärare att räkna med

[2011-12-21] Elevers bristande matematikkunskaper debatteras flitigt i medier. Mer sällan finns det utrymme för matematiklärare att samlas och diskutera utbildning och undervisning. Den 26-27 januari är det dags – då arrangerar Umeå universitet Matematikbiennalen med 2 500 deltagare.

Matematikbiennalen är Sveriges största mötesplats för att diskutera och lära sig mer om det senaste inom matematik och matematiklärande. På plats finns lärare – från förskola till högskola – skolledare, lärarutbildare, forskare och utställare.
– Vi vill med Matematikbiennalen utmana invanda tankemönster med nya nationella och internationella forskningsresultat. Dessutom vill vi ge deltagarna konkreta inspirationsexempel som de kan ta med sig hem till klassrummet. Vi vill att Matematikbiennalen ska bidra till att matematikundervisningen gör skillnad, säger Gerd Pettersson, som tillsammans med en projektgrupp arbetar med arrangemanget.

Elever lär sig utantill

För första gången i matematikbiennalens historia kommer Umeå universitet att stå som värd för arrangemanget. Här finns Sveriges största forskargrupp inom matematikdidaktik och flera av forskarna kommer att föreläsa under Matematikbiennalen. En av dem är professor Johan Lithner, som är föreståndare för Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik. Hans studier visar att utantillärande dominerar undervisningen och att det är en av huvudorsakerna bakom elevers lärandesvårigheter i matematik.
– På kort sikt är det en effektiv metod, men på lång sikt är den förödande. Eleverna får inte förutsättningar att utveckla centrala kompetenser som begreppsförståelse och problemlösningsförmåga, säger han.
Matematikbiennalen bjuder också på flera internationella perspektiv. En föreläsning handlar om kinesisk matematikundervisning och hur det kommer sig att Kina ligger i topp i den senaste TIMSS-undersökningen, en internationell studie som bland annat undersöker elevers matematikkunskaper. Under en annan föreläsning berättar Yoshinoris Shimizu, professor vid University of Tsukuba i Japan, om hur japanska matematiklärare arbetar med problemlösning.

Matematik i kulturens tecken

Om två år, 2014, är det dags för nästa Matematikbiennal, och Umeå universitet står som värd även vid detta tillfälle. Temat för de båda biennalerna – ”Matematik i kulturens tecken” – blev ett självklart val eftersom Umeå utsetts till Europas kulturhuvudstad 2014. Flera föreläsningar knyter också ihop matematik och kultur, till exempel hur konstverk kan analyseras med hjälp av matematiska modeller och hur goda kunskaper i matematik kan berika övriga ämnen och få eleverna att förstå matematikens kulturella betydelse.
– Att komma till en matematikbiennal är för många lärare en av yrkeslivets största upplevelser. Vi kommer under två intensiva dygn att ge deltagarna kompetensutveckling genom föreläsningar och workshops av såväl verksamma lärare som nationella och internationella forskare. De får också chansen att möta andra entusiaster och ta del av idéutställningar om aktuella projekt från skolvärlden, berättar Gerd Pettersson.

Om Matematikbiennalen

Den första matematikbiennalen ägde rum 1980 i Stockholm. Sedan dess har matematikbiennalerna genomförts i olika delar av landet, från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Matematikbiennalerna erbjuder kompetensutveckling för lärare som undervisar i matematik i alla skolformer och i alla åldersgrupper.
Projektgruppen vid Umeå universitet består av Gerd Pettersson, Catharina Rudälv, Annalisa Rådeström, Olof Johansson och Britt-Marie Eliasson.

Läs mer om Matematikbiennalen

www.use.umu.se/samverkan/ruc/matematikbiennalen/

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid177399


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar