Två forskare från Umeå får stipendier

[2012-09-18] Två medicinska forskare vid Umeå universitet – Dinesh Kumar och Cedric Patthey – har tilldelats forskningsstipendier från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. Stipendierna ska finansiera två års forskning.

Dinesh Kumar kommer att forska på DNA-metyleringens roll i skapandet av minnen. Cedric Pattheyska ska forska på hur utvecklingen av våra sinnesorgan styrs. Stipendierna finansieras av Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.

Det är totalt 41 unga forskare som har valts ut bland flera hundra sökande från samtliga medicinska lärosäten i Sverige, 21 kvinnor och 20 män. 36 av dem tilldelas stipendier på hel- eller halvtid under två år.
– Det är många spännande och viktiga forskningsområden som årets stipendiater och forskare ägnar sig åt, menar Göran Magnusson, professor och ordförande i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. Inom SSMF inriktar vi oss särskilt på unga forskare eftersom det är just de unga talangerna som har svårast att försörja sig och därför ofta tvingas lämna sin forskning. Det är också de unga forskarna som många gånger gör de mest banbrytande upptäckterna.

Mer om Dinesh Kumars forskning: Att skapa eller tappa minnenMer om Cedric Pattheys forskning: Bildandet av sinnesceller berättar om evolution och stamcellerSvenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

För ytterligare information:

Gudrun Hållars, SSMF kansli tel 08-33 50 61
Göran Magnusson, ordf SSMF, professor Uppsala universitet tel 018-471 4560
E-post:info@ssmf.se

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid197932


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar